Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: 86% hộ đạt danh hiệu ‘Gia đình văn hóa’

Hiệp Hòa: 86% hộ đạt danh hiệu ‘Gia đình văn hóa’

by HiephoaNet

Ngày 22/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Tạ Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ huyện chủ trì hội nghị (ảnh đầu trang). Tham dự có lãnh đại Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, đại diện các cơ quan, ban, ngành, UBMTTQ, các thành viên BCĐ huyện và BCĐ các xã, thị trấn.

Năm 2015, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được BCĐ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều danh hiệu văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn huyện có 47.027/54.675  hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 86%, giảm 0,89% so với năm 2014. Năm 2016, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thành viên và BCĐ các xã, thị trấn; đồng thời tăng cường huy động nguồn lực cho phong trào. Phấn đấu có 85%- 87% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 70% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đạt được. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế như: Làng văn hóa cấp tỉnh, huyện duy trì tồn tại chưa nhiều và chưa bền vững, công tác quản lý nhà nước về văn hóa còn nhiều bất cập, tình trạng tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp….Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai chương trình Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI và nhấn mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách làm hay, cách làm sáng tạo, người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; quan tâm đời sống văn hóa tinh thần nhân dân.

Nhân dịp này đã có 160 thôn, khu phố, 166 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  được UBND huyện công nhận danh hiệu thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2015, công nhận 6 xã, thị trấn đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, có 4 thôn đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc thôn, 73 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng. 

Mai Anh

 

Related Articles

Leave a Comment