Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Xác định năm 2017 là năm kỷ cương hành chính

Hiệp Hòa: Xác định năm 2017 là năm kỷ cương hành chính

by HiephoaNet

Thời gian qua, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, liêm chính, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật. Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện đã thành lập các tổ kiểm tra việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức… do đó kỷ luật, kỷ cương hành chính bước đầu đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách pháp luật. Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm. Nhiều công việc nêu trong các kết luận, quyết định, chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện, các văn bản điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu…

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, xác định năm 2017 là năm kỷ cương hành chính, cần tập trung rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc;.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, đề xuất Chủ tịch UBND huyện điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động, kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót trách nhiệm được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, vien chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc là trong phòng làm  vệc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm gương trong việc không hút thuốc, không uông rượu bia; trường hợp phải tiếp khách thì dùng trà, nước thay uống rượu và không được ép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động uống rượu. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực khi bị phát hiện thì bị nhắc nhở, bị hai lần nhắc nhở thì bị phê bình. Cán bộ công chức, viên chức  và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện cũng giao cho Phòng Nội vụ theo dõi việc thực hiện nội dung này, đồng thời mỗi tháng đi kiểm tra đột xuất ít nhất 3 đơn vị và báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Tiêu đề Hiephoa.net đặt

Ảnh đầu trang: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh làm việc tại huyện ( ảnh tư liệu)

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment