Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2016

Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2016

by HiephoaNet

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Dân vận HU Hiệp Hòa vừa triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2016.

Theo kế hoạch, trong “Tháng Dân vận”, huyện Hiệp Hòa sẽ tập trung thực hiện các hoạt động như: Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” đến các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Trung tâm văn hóa lựa chọn khẩu hiệu để treo tuyên truyền về dân vận và công tác dân vận.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện và các địa phương trong toàn huyện tập trung xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên một số lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân….

Chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường mở rộng các kênh lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội. Trong tháng 10/2016, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, nhân dân; tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực của ngành, địa phương mà nhân dân quan tâm.

Đồng thời, tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo; cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác dân vận, nhất là những kết quả, kinh nghiệm trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới và các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930 – 15/10/2016).

Mai Anh

Related Articles

Leave a Comment