Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Kiểm điểm thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2016

Hiệp Hòa: Kiểm điểm thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2016

by HiephoaNet

Sáng 27-12, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng BCĐ dồn điền đổi thửa huyện Ngô Tiến Dũng chủ trì hội nghị kiểm điểm thực hiện dồn điền đổi thửa đối với các đơn vị đăng ký thực hiện năm 2016. Đến dự có lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã: Danh Thắng, Đoan Bái, Hoàng Thanh, Quang Minh, Đông Lỗ, Bắc Lý, Ngọc Sơn, Lương Phong, Mai Trung và Trưởng các thôn đăng ký thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2016.

Năm 2016, BCĐ huyện đã rà soát, lựa chọn và chỉ đạo 25 thôn của 12 xã thực hiện dồn điền đổi thửa với tổng diện tích 606,6ha. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, một số thôn gặp khó khăn, không thực hiện được nên năm 2016 còn 21 thôn thuộc 9 xã thực hiện dồn điền đổi thửa với diện tích 575,9ha. Tính đến nay, 3 thôn đã cơ bản giao ruộng cho nhân dân, 13 thôn đang giao ruộng thực địa, 4 thôn chuẩn bị giao ruộng; 1 thôn tiến độ chậm, đang tiến hành đo đạc lại diện tích sau đào đắp GTTL nội đồng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng BCĐ dồn điền đổi thửa huyện Ngô Tiến Dũng chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đăng ký với tỉnh, đảm bảo tiến độ và công tác sản xuất vụ Xuân 2017; các thôn rà soát, điều chỉnh phương án cho phù hợp; hoàn thiện hệ thống các biên bản họp dân, phiếu xin ý kiến của các hộ dân; Đối với các thôn đã giao ruộng cho nhân dân kiểm tra, rà soát, hoàn thiện lại biên bản giao ruộng cho các hộ dân xong trước ngày 15/1/2017, thống kê lại diện tích các loại đất sau giao ruộng, thiết lập hồ sơ đề nghị huyện tổ chức nghiệm thu xong trước 30/1/2017. Đối với các thôn đang tổ chức giao ruộng cho nhân dân cần đẩy nhanh tiến độ giao ruộng, thiết lập biên bản giao ruộng chặt chẽ ngay tại thực địa, phấn đấu giao ruộng cho nhân dân trước ngày 15/1/2017. Đối với các thôn chưa tiến hành giao ruộng cần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đồng ruộng, đào đắp GTTL nội đồng, đo đạc diện tích sau đào đắp, phấn đấu hoàn thành giao ruộng trong tháng 1/2017.

Ảnh bìa: Dồn điển đổi thửa ở xã Ngọc Sơn.

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment