Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Hiệp Hòa: Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 08/02/2017, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa ban hành kế hoạch số 15 về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017;

Qua đây, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2017); Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08 ngày 01/12/2011 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường lành mạnh góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao và ngày chạy Olympic toàn dân để trở thành hoạt động thường xuyên hàng năm, từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

Lễ phát động ngày chạy OlyMpic ( ảnh tư liệu HY)

Nội dung tổ chức: tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh từ huyện tới cơ sở và hệ thống băng rôn khẩu hiệu trực quan trên địa bàn toàn huyện; Vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện hoặc tập chạy hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực. Quy mô tổ chức cấp huyện và cấp xã, thị trấn; Hình thức tổ chức gồm các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; phát biểu ôn lại truyền thống của ngành thể dục thể thao Việt Nam trong 71 năm qua; Tổ chức chạy tập thể hoặc chạy đồng hành, yêu cầu tổ chức chạy phải có tối thiểu 200 người đối với các xã, thị trấn, cấp huyện từ 700 đến 1000 người tham gia, cự ly chạy tối thiểu là 1km. Thời gian tổ chức từ ngày 15/02 đến hết ngày 30/3/2017. Địa điểm tại trung tâm tượng đài huyện và các điểm công cộng trên địa bàn xã, thị trấn.

Ảnh minh họa đầu trang

Hải Yến- Phòng VH&TT

Related Articles

Gửi bình luận