Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình

Hiệp Hòa: Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình

by HiephoaNet

Xác định bạo lực gia đình là một tệ nạn xã hội cần phải loại trừ; là nguyên nhân chủ yếu gây những tổn thương nghiệm trọng về thể chất, tinh thần của các thành viên trong gia đình, tác động xấu đến đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Do đó, trong năm qua, UBND Hiệp Hòa đã chú trọng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền, xây dựng các mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình.

Đến nay, toàn huyện có 81 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình với 1726 hội viên hoạt động có hiệu quả, trong năm can thiệp xử lý thành công 46 vụ  bạo lực gia đình, trong đó có 22 vụ bạo lực về tinh thần, 14 vụ bạo lực về thân thể, 1 vụ bạo lực về tình dục và 9 vụ về kinh tế; góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư 46 vụ. Các câu lạc bộ còn phổ biến cho hội viên các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết trong các thôn, khu phố. Hội viên tham gia câu lạc bộ không chỉ có phụ nữ mà còn thu hút được nhiều nam giới cùng tham gia. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là với chị em phụ nữ. 

Ảnh minh họa

Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình đã phát huy nhiều tác dụng tích cực, không chỉ tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực hoạt động cộng đồng mà còn góp phần làm thay đổi hành vi nhận thức của nam giới trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bài trừ hủ tục “Trọng nam khinh nữ”. Góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, làm nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội hiện đại, văn mình, giàu mạnh.

Ảnh minh họa bạo lực đầu trang

Hải Yến- Phòng VH&TT

Related Articles

Leave a Comment