Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế

Hiệp Hòa đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế

by HiephoaNet

Chiều 7- 12, đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đến năm 2020 huyện có buổi làm việc với các thành viên BCĐ; đại diện lãnh đạo các ngành: UBMTTQ huyện, Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội và các xã, thị trấn để nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, kế hoạch của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2016- 2020. Đến dự có đồng chí Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên BCĐ tỉnh.

Tại đây, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã báo cáo các nội dung về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của UBND, BCĐ xã; kết quả triển khai cuộc vận động, cụ thể về số hộ được vận động, số hộ, số người đăng ký và nộp tiền tham gia BHYT năm 2017; công tác điều tra thống kê hộ nghèo, cận nghèo, hộ nông dân có mức thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, UBMTTQ huyện cũng đã báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; Phòng Lao động Thương bih và xã hội báo cáo tiến độ rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ nông dân có mức thu nhập trung bình; Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo kết quả vận động người dân tham gia BHYT năm 2017.

Đồng chí Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên BCĐ tỉnh phát biểu

Qua tháng cao điểm, mặc dù nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy và sự phối hợp của các cấp, các ngành về triển khai Bảo hiểm y tế toàn dân, huyện đã  ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đến từng địa bàn thôn, khu phố để thực hiện tốt công tác BHYT; tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện số người đăng ký, nộp tiền tham gia Bảo hiểm y tế năm 2017 đạt rất thấp so với chỉ tiêu giao của tỉnh; đặc biệt công tác vận động đến hộ gia đình đạt thấp, có xã chưa triển khai; việc xác định cơ chế giữa ngành bảo hiểm với một số ngành liên quan chưa rõ ràng; trách nhiệm của một số ngành thành viên BCĐ, các Ban vận động chưa cao…

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đến năm 2020 huyện kết luận.

Để đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng yêu cầu Bảo hiểm xã hội huyện tích cực và thường xuyên tham mưu UBND huyện trong lãnh, chỉ đạo để thực hiện tốt và có hiệu quả trong việc triển khai Bảo hiểm y tế toàn dân; Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT và lộ trình BHYT toàn dân đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức; Đôn đốc các đại lý thu BHYT tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giải thích cho nhân dân hiểu rõ quyền lợi của mình khi tham gia BHYT theo hộ gia đình để người dân tự giác tham gia, tập huấn phương pháp, thủ tục hồ sơ, cách thức thu cho đội ngũ cộng tác viên. Đối với các ngành thành viên, UBND các xã, thị trấn, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu quan tâm rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ nông dân có mức thu nhập trung bình, kết quả rà soát phải thống nhất với Bảo hiểm xã hội huyện; tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức mua thẻ BHYT tặng người thân; các trường học thực hiện 100% học sinh tham gia BHYT. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành Luật Lao động, Luật Bảo hiểm, Luật Bảo hiểm y tế. UBMTTQ huyện phối hợp với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các Ban vận động đến tận hộ vận động nhân dân tham gia BHYT…

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment