Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa đạt giải A hội thi công chức văn hóa cơ sở giỏi cấp tỉnh

Hiệp Hòa đạt giải A hội thi công chức văn hóa cơ sở giỏi cấp tỉnh

by HiephoaNet

Ngày 27- 8, tại rạp Sông Thương, thành phố Bắc Giang; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thi công chức văn hóa cơ sở giỏi tỉnh Bắc Giang lần thứ Nhất năm 2016;

Hội thi có nội dung về công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng dời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Những kiến thức cơ bản về công tác văn hóa – thông tin; nội dung tham mưu, thực hiện quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tuyên truyền, quảng bá về lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội; xử lý các tình huống thường diễn ra trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại cơ sở. Hội thi theo hình thức sân khấu hóa, được thể hiện thông qua 3 phần thi: Tuyên truyền, hiểu biết và xử lý tình huống, phần thi năng khiếu.
Huyện Hiệp Hòa chọn 2 thí sinh là công chức văn hóa xã Thái Sơn và Hoàng Vân tham dự hội thi; Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Thủy công chức văn hóa xã Thái Sơn đạt giải A toàn phần và đạt giải phụ thí sinh trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất; thí sinh Nguyễn Việt Phương công chức văn hóa xã Hoàng Vân đạt giải C.

Hải Yến- Phòng VH&TT

Related Articles

Leave a Comment