Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp Hoà HĐND huyện Hiệp Hòa tổ chức họp kỳ thứ 3 khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện Hiệp Hòa tổ chức họp kỳ thứ 3 khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng bởi BTV 3

Ngày 20, 21/12, HĐND huyện Hiệp Hòa  tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.  Năm 2021,  mặc dù trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid -19, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất đạt 11,925,4 tỷ đồng, tăng so với năm 2020; tốc độ tăng trưởng  đạt  13,7%. Thu ngân sách đạth 1763,810 tỷ đồng ; Thu hút 05 dự án tổng thu hút đầu tư 2 515 tỷ đồng; 03 dự án điều chính tăng 378,6 tỷ đồng . Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đổi mới, bám sát thực tiễn, quyết liệt hơn.Năm 2022, huyện Hiệp Hòa xác định 12 chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó tiếp tục tập trung thu hút đầu tư vào địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; chú trọng xây dựng hạ tầng cơ sở; tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản; xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm nghèo, an sinh xã hội. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã cho thôi 01 người  làm đại biểu HĐND huyện do chuyển công tác . HĐND huyện đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Trong phiên chất vấn, đại biểu yêu cầu người đứng đầu các cơ quan chức năng trả lời, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục những bất cập như: Tình trạng doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của người dân địa phương; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa chưa bảo đảm tiến độ; vi phạm đất đai vẫn phát sinh ở các xã, chưa được xử lý triệt để; tình hình giải quyết đơn thư và xử lý các Quyết định có hiệu lực pháp luật…

Đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết  và kế hoạchn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Nghị quyết ban hành quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn, điều chỉnh dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư năm 2021; Nghị Quyết đầu tư công năm 2022…

Chí Tuệ

Bài liên quan

Gửi bình luận