Trang chủ Quảng cáo HĐND huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất

HĐND huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất

Đăng bởi BT V2

Sáng 1/7, HĐND huyện Hiệp Hòa khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất đánh giá kết quả công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bắc Giang; Ngô Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Tạ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các Ban, cơ quan thuộc huyện ủy; UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và 35 ông bà đại biểu HĐND huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, bầu đủ các chức danh của HĐND, UBND huyện. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND huyện, các ban của HĐND huyện cần tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên để sớm ổn định tố chức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, làm tiền đề thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện thông qua báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Hiệp Hòa, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt   99%. Kết quả 8/8 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện đã đủ số lượng đại biểu được bầu ấn định gồm: 3 Đại biểu Quốc hội, 10 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện và 620 đại biểu HĐND cấp xã.  

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Bầu các chức danh thuộc HĐND huyện gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; Trưởng, Phó các Ban thuộc HĐND huyện khóa XX; Bầu các chức danh thuộc UBND huyện gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX; bầu 14 ủy viên UBND huyện và bầu 20 Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự tín nhiệm cao, 100% đại biểu đã nhất trí bầu đồng chí Ngô Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Hoàng Văn Tri được bầu tái cử chức  danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Công Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thảo; Phạm Văn Nghị, Nguyễn Văn Khanh tiếp tục được bầu tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thông qua một số Nghị quyết về phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban pháp chế, ủy viên Ban kinh tế xã hội của HĐND huyện Hiệp Hòa, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; về thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện; về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện; về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy hoạch sử dụng đất 2021-2030.

Phương Nhung hiephoa.gov

Bài liên quan