Home Tin TứcKinh tế HĐND huyện Hiệp Hòa hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm công tác giám sát của HĐND

HĐND huyện Hiệp Hòa hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm công tác giám sát của HĐND

by HiephoaNet

Nhằm tạo điều kiện để Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn nghiên cứu sâu, nắm chắc các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và nhất là những quy định mới về hoạt động của Thường trực HĐND để đảm bảo phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND theo quy định của pháp luật, sáng 18/10/2016, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã.

Chủ trì hội nghị có đồng chí: Vũ Chí Kỳ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế- xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo UBMTTQ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Ban Kinh tế- xã hội, Ban Pháp chế HĐND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện và các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về một số nội dung trong công tác giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã, như công tác xây dựng nội dung, chương trình giám sát, quy trình giám sát; quyết định thành lập đoàn giám sát; các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn giám sát trong xây dựng đề cương, báo cáo để cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát báo cáo; thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan, tổ chức cá nhân chịu sự giám sát; thực hiện nội dung, kế hoạch giám sát; Thường trục HĐND có trách nhiệm báo cáo HĐND về hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề và giữa 2 kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Kỳ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của HĐND, các ban, các tổ cần chú trọng lựa chọn những vấn đề nóng, bức thiết của huyện, của xã; đổi mới cách tiếp cận thực tế và thu thập tài liệu, dẫn chứng để bảo đảm tính thuyết phục cao khi đưa ra HĐND làm cơ sở đề xuất biện pháp hoặc cơ chế quản lý, chỉ đạo đối với vấn đề mà HĐND đề xuất.

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment