Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vu công tác Hội Nông dân

Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vu công tác Hội Nông dân

by HiephoaNet

Để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội từ Chi hội trưởng, chi hội phó các Chi hội trở lên, ngày 09 và 10/6/2011 Ban Thường vụ HND huyện Hiệp Hoà phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011 cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở.

Sau 2 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; cụ thể hoá những nội dung hoạt động công tác Hội ở cơ sở, nghiệp vụ vay vốn giữa 2 ngân hàng với tổ chức HND, ngoài ra các học viên còn được nghe thông tin thời sự liên quan đến kết quả cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ ( 2011 – 2016). Thông qua lớp tập huấn, các học viên còn được giao lưu, trao đổi, phổ biến những cách làm tốt, kinh nghiệm hay trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của tổ chức Hội ngay từ cơ sở.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Ông Nghuyễn Tiến Soạn, Chủ tịch Hội ND Hiệp Hòa.

Toàn cảnh lớp học

Bài và ảnh Nguyễn Hải Hoài, Hội ND Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment