Home Tin TứcKinh tế Hai xã Hương Lâm, Hợp Thịnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Hai xã Hương Lâm, Hợp Thịnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

by Trần Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định công nhận hai xã Hương Lâm, Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Từ năm 2016, xã Hương Lâm đã đầu tư hơn 12,3 tỷ đồng xây dựng hơn 25 công trình, bằng các nguồn vốn Ngân sách và huy động nhân dân đóng góp. Huy động hơn 1,4 nghìn ngày công lao động; vận động người dân hiến hơn 6,6 nghìn m2 đất ở. Nhờ vậy, 100% đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đạt 42,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,1%.

Nhà văn hóa thôn Trung tâm, xã Hợp Thịnh được xây dựng khang trang.

Giai đoạn 2016-2020, xã Hợp Thịnh đã huy động hơn 11 tỷ đồng  xây dựng các công trình giao thông, kênh mương, nhà văn hóa. Xã huy động hơn 4,2 nghìn ngày công lao động và hàng nghìn m2 đất xây dựng các công trình. 100% trục xã, trục thôn, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; hơn 70% đường trục chính nội đồng được bê tông hóa. Đời sống người dân ngày càng cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 44,39 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo giảm còn 3,4%; các nhà văn hóa thôn đạt tiêu chuẩn theo quy định; 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 6/6 thôn đạt danh hiệu tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Công nhận hai xã đạt chuẩn NTM, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa và UBND các xã Hương Lâm, Hợp Thịnh có trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Phương Nhung-Hiephoa.gov

Related Articles

Leave a Comment