Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Hai xã Châu Minh, Mai Đình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Hai xã Châu Minh, Mai Đình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng bởi BT V2

Ngày 6/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định công nhận xã Mai Đình, xã Châu Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đây là hai xã cuối cùng của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, là một trong những tiêu chí, chỉ tiêu quan trọng để huyện Hiệp Hòa về đích huyện nông thôn mới trong năm 2021.

Xã Châu Minh nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Mai Đình, Châu Minh có trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới

Phương Nhung hiephoa.gov

Bài liên quan