Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hội xuân làng Ngọc Tân

Hội xuân làng Ngọc Tân

by HiephoaNet

Mười tư mở hội mùa xuân

Để cho con cháu xa gần nhớ quê 

Mỗi năm một độ xuân về 

Ngọc Tân đào nở thắm quê hương mình

Cả năm cuộc sống mưu sinh

Hôm nay muôn sắc sân đình rộn vang

Bao lời chúc phúc của làng

Cùng nhau sứa lễ niết bàn dâng hương

Trầu cau trà tửu trái thơm

Kính thần như tại thượng nguồn Đuổm Đu

Sông cầu nguồn nước nghìn thu

Xuôi về sông Lục đôi bờ tốt tươi

Bách tính ghi nhớ truyền đời

Công thần nhà Lý gốc ngời từ dân 

Chắp tay bái Thượng Đẳng thần

Cầu cho quốc thái an dân mọi miền

Cầu cho nước có người hiền

Tề gia trị quốc biết thương dân lành

Cầu cho vật thịnh nhân sinh

Mưa hòa gió thuận, gia đình an khang

Cầu cho con cháu trong làng

Đức cao học giỏi mở mang ngành nghề

Chung tay xây dựng làng quê

Ngày càng giàu đẹp trọn nghề tiến thân

Cho làng mãi mãi sắc xuân 

Nhớ ngày lễ hội Ngọc Tân mời về!

Mạnh Hùng 

Related Articles

Leave a Comment