Home Tin TứcKinh tế Hội nghị triển khai điều tra, rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

Hội nghị triển khai điều tra, rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

by HiephoaNet

Sáng 18/12, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo và triển khai kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, Ban chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo của huyện năm 2015, các thành viên trong Ban chỉ đạo và  gần 300 cán bộ thuộc Ban chỉ đạo giảm nghèo, Ban chỉ đạo tổng điều tra của 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Theo đó, Đối tượng điều tra là toàn bộ số hộ dân cư trên phạm vi toàn huyện, khoảng 52.000 hộ trên địa bàn huyện. Thời gian tổ chức, điều tra, phân loại hộ gia đình, khảo sát và thu thập thông tin liên quan của hộ gia đình xong trước ngày 02/1/2016; tổ chức họp dân lấy ý kiến về kết quả khảo sát, điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo xong trước ngày 05/1/2016; BCĐ huyện tổng hợp kết quả điều tra về Sở LĐTBXH trước ngày 10/1/2016.

Cũng tại hội nghị này, đại biểu tham dự còn được hướng dẫn nội dung, quy trình, các bước rà soát điều tra, tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định đối tượng phạm vi rà soát, phương pháp rà soát, điều tra, cách điền thông tin vào biểu mẫu, tổng hợp danh sách hộ nghèo mới, tái nghèo, thoát nghèo.
Thông qua đợt điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo lần này nhằm giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng địa phương từ đó có các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo.

Mai Anh

Related Articles

Leave a Comment