Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất theo QĐ 191

Hiệp Hòa đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất theo QĐ 191

Đăng bởi HiephoaNet
Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả việc thu tiền sử dụng đất khi xử lý cấp GCNQSD đất theo Quyết định 191 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện, đảm bảo tính công bằng trong xã hội, đồng thời thực hiện tốt việc quản lý đất đai, UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất theo Quyết định 191. 
 
Theo đó, UBND huyện giao Chi cục Thuế chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thu nộp tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân, các xã, thị trấn; Phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Tài chính- kế hoạch, Đài truyền thanh, Điện lực Hiệp Hòa, UBND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ như tham mưu UBND huyện các biện pháp cấp, trả GCNQSD đất đến từng hộ đạt hiệu quả cao nhất hoàn thành kế hoạch tỉnh, huyện giao; Hoàn thiện hồ sơ đối với các thửa đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giá đất để chuyển Chi cục Thuế thông báo thu tiền sử dụng đất theo quy định; tăng cường tuyên truyền về tiến độ thu tiền sử dụng đất theo QĐ 191; Nghiên cứu biện pháp ngừng cấp điện đối với các hộ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại người đứng đầu của địa phương…
 
Theo kế hoạch chỉ tiêu giao thu tiền sử dụng đất, toàn huyện có 753 hộ gia đình, với tổng số tiền phải thu theo thông báo gần 70 tỷ đồng, trong đó thu theo kế hoạch là hơn 25 tỷ 300 triệu đồng. Huyện Hiệp Hòa đã giao thu quý 3 là hơn 10 tỷ 200 triệu đồng, quý 4 là hơn 15 tỷ 100 triệu đồng.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận