Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hội nghị bất thường UBND tỉnh: Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016

Hội nghị bất thường UBND tỉnh: Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016

by HiephoaNet

 

Cập nhật: 11/03/2011

Nằm trong quy trình cụ thể hóa tinh thần hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, vừa thực hiện bước hai theo Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu con người cụ thể ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh. Sáng ngày 11/3, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị bất thường tháng 3 năm 2011 để thảo luận, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Sau hội nghị dự kiến giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 do lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp với BCH công đoàn UBND tỉnh tổ chức. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, Lãnh đạo UBND tỉnh đã họp mở rộng để thảo luận, lựa chọn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tại hội nghị bất thường tháng 3 năm 2011, đã được các thành viên UBND tỉnh thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% số phiếu cho 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh ra ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm: Đ/c Bùi Văn Hải – Chủ tịch UBND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Linh – PCT UBND tỉnh, Đ/c Bùi Văn Hạnh – PCT UBND tỉnh, Đ/c Lại Thanh Sơn – PCT UBND tỉnh. Ngay sau hội nghị này, các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi cho Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thiện và thực hiện bước hai theo Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu con người cụ thể ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngọc Sơn- Nguồn http://www.bbs.org.vn/HD/page.aspx#

 

Related Articles

Leave a Comment