Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Thư giãn tuần này: Đón dâu bằng đò

Thư giãn tuần này: Đón dâu bằng đò

by HiephoaNet

Đố chị em nào dám đi qua cầu (hehe) 

”Em muốn theo anh về làm dâu

Nhưng nếu phải qua cầu…em sợ

Hay là thôi…ta không đi đường nớ

Đón dâu bằng đò nghe anh”

Thanh Chung

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Comment