Home Tin TứcKinh tế Hội nghị tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2016

Hội nghị tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2016

by HiephoaNet

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Hiệp Hoà vừa phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và BHXH tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho 120 đại biểu của xã Bắc Lý.

Hội nghị các đại biểu đã được nghe  đồng chí Trịnh Hữu Bàn, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT; mức đóng, mức hưởng phương thức, thủ tục tham gia BHXH, BHY tế tự nguyện… Tại hội nghị các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên của tỉnh, lãnh đạo BHXH huyện giải đáp, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Trong thời gian tới, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên xã Bắc Lý nói riêng; các cấp MTTQ trong huyện nói chung sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung trên đến đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích, vai trò và ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện nghĩa vụ cộng đồng “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” và tích cực tham gia hưởng ứng đạt mục tiêu đề ra.

Hải Hồng- Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment