Home Tin TứcKinh tế Hội nghị tuyên truyền Bộ luật Dân sự và Tố tụng dân sự tai Lương Phong

Hội nghị tuyên truyền Bộ luật Dân sự và Tố tụng dân sự tai Lương Phong

by HiephoaNet

Sáng 7/6, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND xã Lương Phong tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Bộ luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự tại xã Lương Phong.

Tại hội nghị, các đại biểu được Bà Hoàng Thị Kim Oanh (ảnh trên) – Báo cáo viên của Tỉnh, Phó trưởng phòng Tư Pháp huyện trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2017, thay thế Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Hai Bộ luật này có vị trí, vai trò là luật chung của hệ thống pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao dịch dân sự; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân cũng như đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 2 Bộ luật này trực tiếp liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và TAND nói riêng; liên quan đến yêu cầu duy trì và bảo vệ trật tự xã hội; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bộ luật dân sự đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Bộ luật gồm 6 phần, 27 chương với 689 điều. Trong đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Cá nhân có quyền xác định lại giới tính; Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan; Quy định rõ về lãi suất theo thỏa thuận; quyền về nhân thân; quyền được khai sinh, khai tử, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, quyền thừa kế…

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, (BLTTDS năm 2015), gồm 10 phần, 42 chương, 517 điều, quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Tòa án; đồng thời, quy định những nguyên tắc thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho các đại biểu nắm rõ đầy đủ, toàn diện nội dung của hai Bộ luật này để bảo vệ quyền và thực hiện các nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, các cơ quan tiến hành tố tụng trong các quan hệ dân sự và thực hiện nhiệm vụ theo quy trình tố tụng dân sự.

Vân Anh – Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment