Home Tin TứcKinh tế Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8

by HiephoaNet

Sáng 12- 12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 8. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ xem xét, thông qua báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phương án phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Tại đây các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, tập trung làm rõ những nội dung: công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; các giải pháp tăng thu ngân sách; công tác phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; công tác quản lý tài nguyên, nhất là tài nguyên đất; công tác môi trường; công tác đảm bảo an ninh trật tự, giao thông…

Một số đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngyễn Thị Hoa Bí thư Huyện ủy khẳng định năm 2016 UBND huyện đã đổi mới, năng động trong chỉ đạo điều hành và đã tạo ra nhiều sự thay đổi tích cực trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó Bí thư Huyện ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là các dự án đầu tư vào địa bàn nhỏ lẻ, năng lực nhà đầu tư hạn chế; một số dự án chuyển tiếp chậm tiến độ; Lĩnh vực nông nghiệp chưa được quy hoạch rõ ràng, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; phong trào xây dựng NTM năm qua việc huy động sự đóng góp của người dân thấp, vốn đối ứng của xã thấp; Vi phạm đất đai, môi trường có chiều hướng gia tăng, sự đeo bám, vào cuộc của UBND huyện, UBND các xã chưa quyết liệt; vấn đề thu tiền 191 còn thấp; một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn vi phạm; một số cán bộ, công chức các chức danh còn sách nhiễu, phiền hà; Tình hình ANTT, hành lang giao thông, tuyển quân còn nhiều hạn chế, chưa có giải pháp dứt điểm…

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment