Home Tin TứcKinh tế Hôi LHPN Bắc Giang giám sát tại Hiệp Hòa

Hôi LHPN Bắc Giang giám sát tại Hiệp Hòa

by HiephoaNet

Đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Thị Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại huyện Hiệp Hòa với 2 nội dung Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước và Giám sát việc triển khai, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Tiếp đoàn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội LHPN huyện, Phòng LĐTBXH, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục.

Đoàn giám sát tại xã Thanh Vân

Thời gian qua việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Hội LHPN, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục đích, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm về công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới trong cán bộ, hội viên phụ nữ, các tầng lớp nhân dân; khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, tự tin, đoàn kết, vượt khó vươn lên, tạo được sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả trong công tác phụ nữ trên các lĩnh vực. Xây dựng và nâng cao giá trị 4 phẩm chất của người phụ nữ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Việc quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ nữ được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm; Tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tỷ lệ nữ cấp ủy, nữ đại biểu HĐND cấp xã và cấp huyện đều tăng so với nhiệm kỳ trước; Các chỉ tiêu, mục tiêu trong Nghị quyết số 11 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cơ bản được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở … Tuy nhiên việc xác định  rõ nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa rõ, chưa phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị đầu mối thực hiện; Công tác cán bộ nữ tuy đã được quan tâm nhưng chưa đạt so với chỉ tiêu, mục tiêu như trong Nghị quyết đã nêu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Trưởng đoàn Giám sát đã kiến nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương trong huyện cần có những cơ chế, chính sách ưu đãi hơn nữa cho phụ nữ và các cấp Hội để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Thu Hà (Hội LHPN huyện)

 

Related Articles

Leave a Comment