Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa sơ kết bước 1, triển khai bước 2 công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Hiệp Hòa sơ kết bước 1, triển khai bước 2 công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp

by HiephoaNet

 

Sáng 29/3/2011 Ủy ban bầu cử huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1, triển khai bước 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và bàn nhiệm vụ trong thời gian tới. Về dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Thị Hoa – CT UBND huyện, chủ trì hội nghị; các đồng chí trong TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các thành viên ủy ban bầu cử huyện; chủ tịch ủy ban bầu cử các xã, thị trấn.


Qua triển khai, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan chức năng trong huyện đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII, HĐND các cấp, thực hiện nghiêm túc việc thành lập Ủy ban bầu cử, tổ chức hội nghị quán triệt nội dung chỉ thị, nghị quyết và các bước theo quy định của Luật bầu cử. Tính đến hết ngày 26/2/2011, Uỷ ban MTTQ Huyện và 26 xã, thị trấn đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần một đảm bảo đầy đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định, đúng nguyên tắc, dân chủ và hiệu quả. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đạt cơ cấu: đại biểu nữ 32%, đại biểu trẻ tuổi 22%, đại biểu ngoài Đảng 25%; Đối với HĐND cấp xã đạt cơ cấu: đại biểu nữ 31,4%, đại biểu trẻ tuổi 21,2%, đại biểu ngoài Đảng 21%. Huyện Hiệp Hòa đã đề nghị UBND Tỉnh quyết định phê chuẩn 9 đơn vị bầu cử HĐND Huyện bầu 40 đại biểu và UBND huyện Hiệp Hòa phê chuẩn danh sách 205 đơn vị bầu cử, 233 khu vực bỏ phiếu để bầu 728 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản nhất trí những kết quả trong việc thực hiện bước 1 công tác bầu cử và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện bước 2 cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế như: công tác truyên truyền còn chưa sâu rộng, một số đơn vị còn lúng túng trong chỉ đạo, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số xã vẫn chưa nghiêm túc, vẫn để xảy  ra mất trật tự an ninh nông thôn…

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch UBND huyện  nhấn mạnh: các cấp, các ngành, các địa phương cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục quán triệt sâu rộng các yêu cầu cơ bản của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Phấn đấu thực hiện hoàn thành các nội dung công việc bước 2, làm tốt công tác hiệp thương lần 2, 3 đúng thời gian, đúng pháp luật, không để xảy ra những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; xây dựng lịch tập huấn cho tổ chức, đơn vị bầu cử và thành viên ủy ban bầu cử, tiến hành công tác kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT cuộc bầu cử; Đồng thời phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, gắn việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đối với việc tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

 

Vân Anh

 

Related Articles

Leave a Comment