Home Quảng cáo Gióng hay Dóng?

Gióng hay Dóng?

by HiephoaNet

Trên Chuyên mục Văn hóa của Báo Bắc Giang có 2 bài viết về Hội Gióng.

Bài thứ nhất: Hội Gióng – sáng ngời phẩm chất anh hùng người Việt, đường link của bai viết là  http://baobacgiang.com.vn/16/64912.bgo

Bài thứ 2: Hội Dóng là di sản thế giới, đường link của bài báo là http://baobacgiang.com.vn/16/64858.bgo

Không biết viết đúng chính tả thì phải là “Dóng” hay “Gióng”, nhưng thiết nghĩ trong cùng một tờ báo cũng nên có sự nhất quán.

Các biển chỉ dẫn trong khu vực Đền Sóc cũng viết như vậy.

BBT, 21/11/2010.

 

Related Articles

Leave a Comment