Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Giao ban Cụm an ninh liên hoàn giáp ranh 4 xã thuộc 2 huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang và Sóc Sơn – Hà Nội