Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hướng dẫn thực hiện thu thuế môn bài năm 2011

Hướng dẫn thực hiện thu thuế môn bài năm 2011

Đăng bởi HiephoaNet

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3701/TCT-CS ngày 23/9/2010 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn chính sách về thuế môn bài năm 2011.

Theo đó, năm 2011 chính sách về thuế môn bài vẫn được thực hiện theo quy định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài; Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC.

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để thu thuế môn bài năm 2011. Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2011 thì Cục thuế căn cứ vào quy định và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2011 cho phù hợp

Được biết, theo Biểu thuế môn bài hiện hành, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng phải nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng; thu nhập từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng nộp 750.000 đồng; thu nhập từ trên 500.000 đồng đến 750.000 đồng/tháng nộp 500.000 đồng; thu nhập trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng nộp 100.000 đồng./.

BBT (Nguồn: CV số 3701/TCT-CS)

Related Articles

Gửi bình luận