Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Giá như… Cha mẹ vẫn còn

Giá như… Cha mẹ vẫn còn

by HiephoaNet

      Ngày xưa làng xóm đói nghèo

Sắn khoai cơm độn.. Bám theo gia đình

      Ngược xuôi, chạy vạy, mưu sinh

Cha gầy, mẹ yếu – Hết mình vì con

       Một đời cha mẹ mỏi mòn

Đã theo… Tiên tổ như còn đâu đây

       Mấy mươi năm..Vẫn ngày này

Người về  theo khói hương bay xa mờ

   

Giá như không phải là mơ

Mẹ cha còn đó lộc nhờ tổ tiên

      Bây giờ – đời sống đã lên

Cần gì – cũng có con liền mua ngay

        Giá như cha mẹ ngồi đây

Áo quần, quà  bánh – đủ đầy bao nhiêu

          Trước thì – chằng vá rõ nhiều

Nghĩ thương cha mẹ nhà xiêu lối mòn

          Giá như cha mẹ vân còn

Đời người xưa ấy biết bòn nơi đâu

          Bây giờ động tý mời nhau

Nhớ chai rượu sắn… Giắt nhau… Gật gù

       Trước bàn thờ – ước … Giá như…

Mẹ cha…Hhiện hữu  thực hư bóng người

      Khói hương… Thoảng nhẹ… Lên trời

Cha thương, mẹ nhớ… Nghẹn lời giá như.

 Mai Thế Việt

Related Articles

Leave a Comment