Home Quảng cáo Gọi

Gọi

by HiephoaNet

Mùa thu gọi nắng heo may gió

Đêm mở sao lấp lánh chân trời

Trang giấy trắng nối dòng  xa nhớ

Biển gọi từng đợt sóng trùng khơi

 

Vầng trăng níu hồn thơ bên cửa

Trái đung đưa câu hát du hời

Trong xa cách hai đầu nỗi nhớ

Ta gọi nhau hai nửa cuộc đời.

Ngô Minh Bắc ( Mai Trung)

 

Related Articles

Leave a Comment