Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Doanh nhân 8X người Hiệp Hòa tự ứng cử vào HĐND TP Hà Nội

Doanh nhân 8X người Hiệp Hòa tự ứng cử vào HĐND TP Hà Nội

by HiephoaNet

Ông Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 4.10.1980, nhà ở khu 2 Thị trấn Thắng – Hiệp Hòa (Giang Bình), hiện là chuyên gia Tư vấn – PGĐ Cty CP tư vấn đầu tư mỏ và xây dựng TST đã tự ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016 và lọt qua vòng hiệp thương thứ 3, hiện tại đã lên danh sách bầu cử tại Quận Đống Đa. Bà con nào Hiệp Hòa mà được bầu cử tại Đống đa thì ủng hộ.

Theo VNXPRESS, có 10 người tự ứng cử vào HĐND Thành phố Hà Nội, thì chỉ có 2 người lọt vào danh sách chính thức. Một trong 2 người này là ông Nguyễn Trường Giang.

Theo Diễn đàn hiephoa.net

Related Articles

Leave a Comment