Home Tin TứcKinh tế UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện

UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện

by HiephoaNet
UBND huyện Hiệp Hòa vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện và Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt cấp xã.
 
Theo đó, Hội nghị nhằm đánh giá đúng kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; chỉ ra những mặt hạn chế, khắc phục những tồn tại và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời gian tới. Hội nghị là dịp để biểu dương thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân…nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo để tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng. Đồng thời khơi dậy, động viên, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 
 
Theo kế hoạch, Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt ở cấp xã sẽ được tổ chức trong quý 1 năm 2015; Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện sẽ được tổ chức trong quý 2 năm 2015.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment