Home Tin TứcKinh tế Đường dây nóng của Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa

Đường dây nóng của Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa

by HiephoaNet

Nhằm tăng cường cải cách hành chính, tiện cho việc tiếp nhận thông tin của cán bộ nhân dân trong huyện; BBT Hiephoa.net đăng toàn văn thông báo Công bố đường dây nóng của Bí thư Huyện ủy :

                                                                  THÔNG BÁO

                                         về việc công bố số điện thoại đường dây nóng

                                                       của Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/HU ngày 04/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy Hiệp Hòa thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và người dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất, góp ý đến Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa:

 – Những nội dung liên quan đến cải cách hành chính: các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức, trong thực thi công vụ.

 – Đề xuất sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

* Đường dây nóng của Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa gồm:

– Số điện thoại của Đồng chí Bí thư Huyện ủy: 02403.70.66.88.

– Số điện thoại của Đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy: 02403.60.63.63.

– Email: phongtonghop_huhiephoa@bacgiang.gov.vn.

Văn phòng Huyện ủy Hiệp Hòa trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ./.

 

 BBT

 

Related Articles

Leave a Comment