Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Đồng chí Phạm Văn Nghị – Phó chủ tịch UBND huyện làm việc với ngành văn hóa

Đồng chí Phạm Văn Nghị – Phó chủ tịch UBND huyện làm việc với ngành văn hóa

Đăng bởi HiephoaNet

Chiều ngày 7/7, Đồng chí Phạm Văn Nghị – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành văn hóa và thông tin.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo

Qua báo cáo tại buổi làm việc, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở bị ảnh hưởng; nhiều giải thể thao bị tạm hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức…. Tuy nhiên 2 cơ quan đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trong 6 tháng đầu năm công tác Văn hóa – Thông tin của huyện đã bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, cụ thể: Chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và trực tiếp ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin – truyền thông. Đẩy mạnh phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh; hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa, chú trọng công tác quản lý, tu sửa, bảo vệ các di tích trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các họat động phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: trực quan, lưu động, qua hệ thống loa truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện ….

Đồng chí Phạm Văn Nghị -PCT UBND huyện quán triệt các nội dung

Sau khi nghe lãnh đạo 2 cơ quan báo cáo và nêu những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực Văn hóa -Thông tin, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Nghị – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà 2 đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đồng chí nhận mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, yêu cầu phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa – thông tin và Thể thao phối hợp nghiên cứu, thảo luận tham mưu UBND huyện các văn bản lĩnh vực của ngành. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ trùng tu tôn tạo các di tích, nhất là các di tích được xếp hạng, nâng hạng. Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ATK II; tham mưu kế hoạch tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đối với Di tích lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch lộ trình nâng hạng di tích theo từng năm. Phối hợp các địa phương tiếp tục kết nối xây dựng tuyến du lịch “về nguồn” phù hợp. Tiếp tục khởi động lại công tác chuẩn bị các hoạt động để tổ chức Đại hội TDTT ngay khi có thông báo mới. Tham mưu BCĐ huyện tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình; rà soát lại Hướng dẫn tiêu chí bình xét văn hóa để sửa đổi, bổ sung phù hợp. Đẩy mạnh tham mưu việc thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số…

Về công tác Thông tin tuyên truyền, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chú trọng  bám sát kế hoạch của huyện để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Rà soát lại cơ sở vật chất, có phương án đề xuất sớm để kịp thời giải quyết nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Quan tâm nâng cao chất lượng các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, TDTT cấp tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch; di tích ATKII; Nghị quyết, kế hoạch của huyện về phát triển KT-XH trong tình hình mới; các hoạt động tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; biểu dương những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước; phản ánh kịp thời các sự kiện, hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh…

Vân Anh

Bài liên quan

Gửi bình luận