Trang chủ Bất động sản Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Đăng bởi BTV 3

Hiện nay, môi giới bất động sản là một dịch vụ được đầu tư kinh doanh khá nhiều hiện nay bởi thù lao của ngành dịch vụ này thật sự hấp dẫn. Chủ thể kinh doanh dịch vụ này không cần thiết phải có quá nhiều vốn; không chịu nhiều trách nhiệm đối với hoạt động của mình mà thù lao mang lại quá lớn. Tuy nhiên để kinh doanh được dịch vụ này thì cá nhân; tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Chúng tôi xin đưa ra một số điều kiện để một người có thể tham gia thị trường môi giới bất động sản hợp pháp.

Dịch vụ môi giới bất động sản là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

“Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.”

Như vậy, môi giới bất động sản là một nghề có thể hiểu đơn giản là sự kết nối các bên có nhu cầu lại mua bán; chuyển nhượng bất động sản với nhau.

Căn cứ theo điều 63 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

Nội dung của hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam bao gồm:

  • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán; ký kết hợp đồng.
  • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán; chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại; cho thuê mua bất động sản.
  • Cung cấp các thông tin về bất động sản; hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán; chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại; cho thuê mua bất động sản.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Theo điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.”

Như vậy, để kinh doanh ngành nghề này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Điều kiện cấp giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Theo khoản 1 điều 68 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới khi đáp ứng được các điều kiện sau:

Trình tự thủ tục

Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ đăng ký và tham gia kỳ thi sát hạch do Sở Xây dụng tổ chức;

Sau khi có kết quả thi sát hạch, Chủ tịch hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở xây dụng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

Trên cơ sở báo cáo của chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ;

Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản photo bài thi và hồ sơ của cá nhân đó về Sở xây dựng để cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ.

Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ

TÓM LẠI:

Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là ngành nghề mang lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, ngành nghề này yêu cầu cao về trách nhiệm và các điều kiện cần phải đáp ứng. Do đó, khi tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cần phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật.

Chí Tuệ

 

 

Bài liên quan