Home Tin TứcKinh tế Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

by HiephoaNet

Để cử tri huyện Hiệp Hòa tiện theo dõi các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại Hiệp Hòa; BBT hiephoa.net đăng tải trích ngang các vị ứng cử viên:

I- Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 2: huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15-16-17 tại huyện Hiệp Hòa

BBT

Related Articles

Leave a Comment