Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ XXIII thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ XXIII thành công tốt đẹp

Đăng bởi HiephoaNet

Trong 2 ngày 21, 22/7/2020, Đảng bộ huyện Việt Yên long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Việt Yên trở thành thị xã trước năm 2025”.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Toàn cảnh Đại hội

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và văn bản

Đoàn chủ tịch Đaị hội

Dự chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các sở, ban ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, của trung ương đóng trên địa bàn và 236 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho gần 6.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương tạo nên những bước phát triển đột phá trên các lĩnh vực. Việt Yên đã hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.
Tổng giá trị sản xuất không bao gồm khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 42.478 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 14,51%, vượt 2,51% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 61,28% tăng 18,69% so với đầu nhiệm kỳ; dịch vụ chiếm 23,99%, tăng 0,64% so với đầu nhiệm kỳ; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 14,73% giảm 18,09% so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.787 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 7,6%. Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 ước đạt 4.888 tỷ đồng, đạt 143% dự toán; tăng bình quân hàng năm 8,6%, gấp hơn 10 lần giai đoạn 2011-2015.
Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ, 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018, về đích trước 02 năm so với mục tiêu Đại hội và là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế là huyện đã chú trọng đến việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Việt Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14,5%/năm.
Trên địa bàn huyện hiện có 4 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích 1.100 ha, chiếm 75,5% tổng diện tích các khu công nghiệp toàn tỉnh; 3 trong 4 khu công nghiệp quy hoạch đã hoạt động; 1 trong 4 khu công nghiệp đang lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng. Có 4 cụm công nghiệp quy hoạch và hoạt động; 100% cụm công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 50%.
Với phương châm: Nông nghiệp là trụ đỡ cho phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ; trong nhiệm kỳ qua, Việt Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác đồn điền, đổi thửa; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi, nhờ vậy giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta đạt 120 triệu đồng, tăng 47,9 triệu đồng so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.
Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,88%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng địa phương được tăng cường; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đời sống nhân dân được cải thiện.
Nhiệm kỳ qua Việt Yên đã triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Toàn Đảng bộ xây dựng nhiều mô hình điểm về công tác dân vận; về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, bình quân mỗi năm Đảng bộ kết nạp được 158 đảng viên mới. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 78,8%, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93,3%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Việt Yên phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, vững chắc. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng bộ, bảo đảm chất lượng, có tầm chiến lược dài hạn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, quan tâm thực hiện các chính sách chăm lo người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, trong đó chú trọng người già cô đơn, trẻ em mồ côi. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đặc biệt là lao động nữ. Các tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển. Phấn đấu huyện trở thành thị xã Việt Yên trước năm 2025.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Việt Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đặt ra một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết định. Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ thảo luận, đóng góp những ý kiến sát thực từ cơ sở vào dự thảo các văn kiện của huyện, của tỉnh và trung ương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là các đồng chí đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có năng lực và sức chiến đấu cao, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
Nhân dip này, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường tực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội, nhất là các giải pháp khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ qua, các khâu đột phá để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm năm tới.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

BCH Đảng bộ mới ra mắt đại hội

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và thực vật

Đồng chí Lê Ô Píc- BT huyện ủy phát biểu bế mạc hội nghị
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, Đại hội đã bầu 38 đồng chí có trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, sức khỏe vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và 12 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ huyện ủy. Các đồng chí Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXII giữ chức Bí thư Huyện ủy. Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Hồng Đức được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

Vũ Hoàng Thương

Bài liên quan