Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Huyện ủy Hiệp Hoà quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện

Huyện ủy Hiệp Hoà quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện

by HiephoaNet

 

Ngày 22 tháng 2 năm 2011, Huyện uỷ Hiệp Hoà tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ Tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ Huyện lần thứ XXII; tới các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Tại đây đồng chí Nguyễn Tiến Cơi- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện Uỷ đã trực tiếp quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Giang về các chương trình phát triển kinh tế, văn  hoá, xã hội của tỉnh và 4 chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm của huyện giai đoạn 2011- 2015 bao gồm: chương trình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững.

Sau khi tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội các cấp tới các bộ chủ chốt, huyện Uỷ Hiệp Hoà sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc, đảng bộ 26 xã thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, huyện, xã  tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Khánh Hoà (ĐT 0240 3 506 239)

Đài TT Hiệp Hoà

 

Related Articles

Leave a Comment