Trang chủ Tin TứcKinh tế Đảng bộ Quân sự huyện quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đảng bộ Quân sự huyện quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đăng bởi HiephoaNet

Trong 2 ngày 6 và 7/7, Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ quân sự huyện.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghiên cứu, quán triệt 3 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và triển khai Chương trình hành động của ĐUQS huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt giúp cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT huyện nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”, “Đơn vị vững mạnh toàn diện”. Do đó, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức quán triệt một cách thiết thực, hiệu quả, bảo đảm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.
Sau khi được quán triệt, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tập trung thảo luận chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và viết bài thu hoạch “Học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng”.

Đồng chí Thiếu tá Giáp Văn Đức – Chính trị viên phó Ban CHQS huyện quán triệt, triển khai “Chương trình hành động của ĐUQS huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”- Ảnh đầu trang.

Thảo luận tại tổ

GIÁP ĐỨC – Ban CHQS huyện

Related Articles

Gửi bình luận