Home Tin TứcKinh tế Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Phong

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Phong

by HiephoaNet

Ngày 12- 3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Phong vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện đoàn Hiệp Hòa; Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã Lương Phong và 70 đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã.

Đại biểu cấp trên tặng hoa.

Đoàn xã Lương Phong hiện có 18 chi đoàn, trong đó có 13 chi đoàn nông nghiệp, 05 chi đoàn nhà trường; tổng số đoàn viên 126 đồng chí; tổng số thanh niên trên địa bàn khoảng hơn 1.000 người, trong đó tham gia vào tổ chức đoàn là 326 thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn xã đã có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, nhất là tính chủ động, kịp thời, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.Trong quá trình hoạt động, luôn bám sát Nghị quyết, chương trình của Đảng ủy, đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2017 đề ra xây dựng chương trình, kế hoạch và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện phù hợp tại đơn vị mình. Trong nhiệm kỳ, các phong trào hành động cách mạng: xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Phong triển khai sâu rộng, có hiệu quả. 5 năm qua, toàn xã thực hiện được 10 công trình thanh niên cấp xã; 98 công trình, phần việc thanh niên cấp chi; huy động hàng nghìn ngày công lao động tình nguyện xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi, công trình giao thông nông thôn; thường xuyên tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm; bảo vệ môi trường nông thôn; toàn xã hiện có 18 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực như chăn nuôi, trang trại, nghề mộc xuất khẩu, tiêu biểu như mô hình: Mô hình trang trại, chăn nuôi của anh La Văn Quỳnh; mô hình nghề mộc của anh Lê Thành Công… . Bên cạnh đó, các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng, hiến máu tình nguyện, công tác đền ơn đáp nghĩa… được đoàn viên, thanh niên của xã tích cực tham gia. Trong công tác hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, Đoàn xã luôn chú trọng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Vận động thanh niên hỗ trợ, hợp tác giúp nhau làm kinh tế thông qua việc duy trì hiệu quả phong trào “3 giúp” trong thanh niên: Giúp vốn, giúp nghề, giúp phương tiện, kinh nghiệm làm ăn… từ đó nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo làm giầu bền vững tại địa phương. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng có nhiều đổi mới thiết thực. Đặc biệt trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên xã Lương Phong đã giới thiệu được 62 đồng chí đoàn viên ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, đồng thời kết nạp 33 đồng chí vào Đảng; tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho 268 đội viên và thanh niên; đồng thời kết nạp được thêm 246 đoàn viên mới.

Lễ chào cờ.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo và phát triển”, đoàn xã Lương Phong tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ…Đại hội cũng thông qua 12 chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022: phấn đấu hàng năm giới thiệu 8-10 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; 100% đoàn viên, thanh niên, các chi đoàn thực hiện tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; thực hiện ít nhất 7 công trình cấp xã, 60-80 phần việc, thanh niên cấp chi..

BCH nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành đoàn xã Lương Phong khóa XXIII, nhiềm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí. Sau phiên họp Hội nghị lần thứ nhất BCH đoàn xã, Đồng chí Trần Mạnh Tấn – Bí thư Đoàn xã Lương Phong khóa XXII tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Lương Phong khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng đã bầu ra 5 đồng chí tham dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Vân Anh – Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment