Home Quảng cáo Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử nhân đạo ở Hiệp Hòa

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử nhân đạo ở Hiệp Hòa

by HiephoaNet
Những năm qua, huyện Hiệp  Hòa đã tích cực vận động toàn dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện tham gia hiến máu nhằm tạo ngân hàng máu sống cứu giúp người khi gặp hoạn nạn. Có nhiều tập thể, cá nhân được tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích tốt trong việc hiến máu tình nguyện.
 
 
Chỉ tính riêng trong năm 2013, toàn huyện đã vận động 1700 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Kết quả, tiếp nhận được 1.122 đơn vị máu an toàn, đạt 193% kế hoạch tỉnh giao. Một số đơn vị vận động cán bộ, đoàn viên, học sinh tham gia đạt kết quả cao như: Trường THPT Hiệp Hòa số 1, đoàn xã Đoan Bái, đoàn xã Đông Lỗ, Châu Minh…. Nhiều cá nhân có thành tích hiến máu từ 3 đến 5 lần. Điều đáng chú ý là trong năm 2013, huyện hiệp Hòa có 4 tập thể, 6 cá nhân đươc BCĐ hiến máu nhân đạo tỉnh khen thưởng trong công tác hiến máu nhân đạo; 5 tập thể, 5 cá nhân được Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2013. Ngoài ra, huyện Hiệp Hòa đã kịp thời khen thưởng, khích lệ nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động và trực tiếp hiến máu tình nguyện.
 
Đạt được điều này nhờ sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, kế hoạch triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện được triển khai sớm và chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Sự nhiệt tình và có trách nhiệm của các lãnh đạo đoàn ở các cơ quan, đơn vị, trường học góp phần quan trọng vào sự thành công trong công tác hiến máu tình nguyện. Công tác tuyên truyền, vận động ngày càng được mở rộng, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của việc hiến máu tình nguyện.
Để tiếp tục kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, huyện Hiệp hòa vừa triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2014. Theo đó, ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Hiệp Hòa dự kiến tổ chức vào ngày 20, 21/8. Lực lượng nòng cốt được vận động tham gia hiến máu tình nguyện là đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn, các trường học, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Để đạt được kết quả cao, hiện nay huyện Hiệp Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện; hiến máu tình nguyện là nghĩa cử nhân đạo, cao cả nhằm tạo thêm nguồn máu quý báu vào công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, mang lại sự sống, niềm vui, niềm hạnh phúc cho hàng nghìn người bệnh đang cần truyền máu.
 
Thu Trang

Related Articles

Leave a Comment