Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa: Thành lập thêm 2 Đảng bộ cơ sở

Hiệp Hòa: Thành lập thêm 2 Đảng bộ cơ sở

by HiephoaNet
Nhằm đồng bộ thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở; đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở; bảo đảm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; giảm bớt đầu mối trực thuộc Huyện ủy, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo về công tác tư tưởng, chính trị, triển khai các Nghị quyết, chỉ tị của cấp ủy các cấp…góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay; BTV huyện ủy Hiệp Hòa xây dựng và triển khai Đề án thành lập Đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, đoàn thể và Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền trực thuộc Huyện ủy. 
 
 
Theo đó, Đảng bộ Cơ quan đảng, đoàn thể huyện nhiệm kỳ 2014- 2015 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, gồm chi bộ Xây dựng Đảng và chi bộ Dân vận, với tổng số 67 đảng viên; Đảng bộ cơ quan chính quyền trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2014- 2015 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 19 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, với tổng số 184 đảng viên. 
 
Để triển khai Đề án, Huyện ủy Hiệp Hòa chỉ đạo trong thời gian từ 1/5 đến 30/6/2014 tiến hành thực hiện 4 bước, gồm dự kiến chi bộ trực thuộc Đảng bộ để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng bộ; dự kiến nhân sự BCH, BTV, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2014- 2015; Giải thể các chi bộ; thành lập các Đảng bộ và chỉ định nhân sự tham gia BCH đảng bộ, BTV, bí thư, phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2014- 2015; Cung cấp tài liệu và các điều kiện về cơ sở vật chất để đảng bộ hoạt động; BCH các đảng bộ kiện toàn cán bộ văn phòng đảng ủy, UBKT đảng ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy, nhiệm kỳ 2014- 2015; Chỉ đạo BCH các đảng bộ xây dựng quy chế hoạt động của đảng bộ và quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2014- 2015; Các đảng bộ thành lập các tổ chức đoàn thể chính trị ở đảng bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức đảng mới thành lập.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment