Home Tin TứcKinh tế Cử tri hỏi? Cơ quan chuyên môn trả lời

Cử tri hỏi? Cơ quan chuyên môn trả lời

by HiephoaNet

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII họp ngày 17 và 18tháng 12/2014; Cử tri trên địa bàn, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND,  đại biểu HĐND huyện đã kiến nghị 07 lĩnh vực … Hiephoa.net đăng toàn văn kết quả xem xét giải quyết của cơ quan chuyên môn và UBND huyện thời gian qua để cử tri theo dõi.

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận tổ quốc,

các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện và cử tri với HĐND huyện

 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XVIII

 Tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá XVIII, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện và cử tri đã kiến nghị với HĐND huyện trên 07 lĩnh vực, Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện và cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết ngay sau kỳ họp. Kết quả cụ thể như sau:

1. Giao thông, xây dựng, thuỷ lợi:

1.1- Cử tri xã Hùng Sơn đề nghị: Đường quân sự Hùng Sơn- Hòa Sơn, đoạn qua địa phận xã Hùng Sơn xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị huyện, tỉnh đầu tư nâng cấp.

Vấn đề được trả lời như sau: Tuyến đường này chạy dọc theo cánh đồng, cao độ nền đường tương đối thấp, độ ẩm nền đường cao, dẫn đến cường độ nền đường kém và thường xuyên có xe quá tải chạy qua làm cho tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Người tham gia giao thông chưa có ý thức trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Để sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nêu trên: 27/01/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 206/UBND-GT giao cho Sở GTVT Bắc Giang thực hiện quản lý, bảo trì một số tuyến đường huyện (trong đó có tuyến đường huyện đường Quân sự).

Ngày 31/3/2015, UBND huyện Hiệp Hòa đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, hạng mục công trình cho Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang thực hiện quản lý, bảo trì; Đến nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa nền. mặt đường, bổ sung rãnh thoát nước, tổng kinh phí sửa chữa khoảng 3 tỷ đồng.

 Để hạn chế sự xuống cấp nhanh của tuyến đường nêu trên, UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp với Công an huyện tăng cường xử lý xe quá tải chạy qua tuyến đường này; UBND các xã có tuyến đường nêu trên đi qua căn cứ vào nhiệm vụ chức năng  thường xuyên theo dõi phát hiện và ngăn chặn kịp thời hiện tượng xâm phạm kết cấu  công trình đường bộ

1.2- Cử tri xã Hùng Sơn phản ánh: Cơ quan chức năng kiểm tra các biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm hành lang ATGT và cột điện che khuất tầm nhìn tại khu vực ngã ba chợ Thường đi Hùng Sơn rất nguy hiểm người tham gia giao thông. Đề nghị có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia thông.

Vấn đề được trả lời như sau: Khu vực cử tri phản ánh thuộc tuyến đường tỉnh 295, từ năm 2012 đến nay Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đã ban hành 02 kế hoạch thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, UBND huyện Hiệp Hòa cũng đã ban hành 02 kế hoạch thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Tại điều 42 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định trách nhiệm của UBND cấp xã về việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã phải thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ.

1.3- Cử tri thị trấn Thắng phản ánh: Đoạn rãnh thoát nước tại Ba Hàng qua nhà ông Dư hiện tại đang quá tải mỗi khi mưa to do gây ngập úng làm cản trở giao thông. Đề nghị sớm có biệp pháp xử lý dứt điểm.

Vấn đề được trả lời như sau: Theo quy định đường Quốc lộ 37 và đường tỉnh thuộc thẩm quyền Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang quản lý (do vậy các hạng mục của đường bộ, trong đó có rãnh thoát nước cũng do Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang quản lý); theo phân cấp quản lý UBND huyện không đủ thẩm quyền để Quyết định x©y dùng rãnh thoát nước trên tuyến đường Quèc lé và đường tỉnh.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang kiểm tra, khảo sát  tại  khu vực nêu trên; trên cơ sở đó, Hạt giao thông Hiệp Hòa đã tiến hành dọn cỏ, vét bùn, phần nào đã đảm bảo thoát nước.

1.4- Cử tri thị trấn Thắng phản ánh: Đoạn từ Ba Hàng đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Dạy nghề của huyện hiện chưa được đầu tư xây dựng cống thoát nước đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng.

Vấn đề được trả lời như sau: Quốc lộ 37 thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang quản lý (do vậy các hạng mục của đường bộ, trong đó có rãnh thoát nước cũng do Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang quản lý); theo phân cấp quản lý UBND huyện không đủ thẩm quyền để Quyết định X©y dùng rãnh thoát nước trên tuyến đường Quốc lộ 37.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang sớm đầu tư x©y dùng, cèng r·nh tho¸t n­íc t¹i khu vùc nªu trªn.

1.5- Cử tri thị trấn Thắng đề nghị: Trước khi cải tạo, nâng cấp chợ huyện thì phương án di chuyển chợ tạm như thế nào, đề nghị công khai cho nhân dân và các hộ kinh doanh liên quan được rõ.

Vấn đề được trả lời như sau: Căn cứ quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 (điều chỉnh, bổ sung cục bộ tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 18/7/2014) thì tại vị trí chợ huyện Hiệp Hòa – thị trấn Thắng được quy hoạch là chợ hạng II;

Căn cứ Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ tình hình thực tế hiện trạng chợ huyện Hiệp Hòa  không được đầu tư tu bổ, cải tạo, nâng cấp trong thời gian dài nên hiện tại chợ huyện đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu kinh doanh, không phát huy hết tiềm năng của chợ và không đảm bảo được yêu cầu văn minh thương mại, bảo đảm vệ sinh trong kinh doanh, gây ô nhiễm môi trườngđang xuống cấp nghiêm trọng.

UBND huyện Hiệp Hòa đang triển khai thực hiện các bước để đầu tư xây dựng mới hoàn toàn lại chợ huyện theo quy mô chợ hạng II thông qua hình thức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý chợ huyện (trình tự thực hiện theo quy định tại Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang).

Tiến độ thực hiện cụ thể như sau:

+ Ngày 06/9/2014, Quyết định thành lập Ban chuyển đổi chợ huyện;

+ Ngày 30/9/2014, Ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ huyện – thị trấn Thắng (Kế hoạch đã được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Ban quản lý chợ huyện);

+ Ngày 16/01/2015, Ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ huyện – thị trấn Thắng. Ngay sau khi Phương án chuyển đổi được phê duyệt. UBND huyện đã thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Ban quản lý chợ huyện theo đúng quy định.

Hiện nay, UBND huyện đang triển khai hoàn thiện hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác và quản lý chợ huyện theo quy định.

1.6- Cử  tri nhiều xã đề nghị: Huyện hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề đặc biệt là những làng nghề đồ mộc dân dụng như: Giới thiệu sản phẩm, tìm đầu ra, cho vay vốn sản xuất để đảm bảo sản xuất, tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân.

Vấn đề được trả lời như sau: Trong các năm qua, UBND tỉnh, UBND huyện đã dành một phần kinh phí khuyến công hỗ trợ cho một số các doanh nghiệp trên địa để mua sắm máy móc, đào đào nghề tạo công ăn, việc làm cho người dân. Hàng năm, UBND huyện tổ chức hội chợ thương mại người tiêu dùng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm của đơn vị mình.

Tiếp thu ý kiến cử tri của các xã, UBND huyện tiếp tục đề nghị với Sở Công thương, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tư vấn tìm đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghệp, HTX để đảm bảo sản xuất tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân.

1.7- Cử tri xã Hoàng Thanh đề nghị: UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục thi công cứng hóa kênh 60 thuộc địa phận xã Hoàng Lương-Hoàng Thanh để thuận lợi cho nông dân sản xuất.

Vấn đề được trả lời như sau: Kênh 60 có tổng chiều dài 4.600m, kênh có nhiệm vụ đưa nước phục vụ số diện tích sản xuất nông nghiệp của 02 xã Hoàng Lương, Hoàng Thanh, với diện tích thiết kế là 407 ha, hiện nay Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu mới ký hợp đồng phục vụ 219 ha. Hàng năm, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu thường xuyên tủ bộ, nạo vét. Cụ thể năm 2012 đã đã xây kiên cố được 900m với kinh phí 2.861,61 triệu đồng;  năm 2013 đã nạo vét 350m3  với kinh phí 250 triệu đồng; cuối năm 2014, Công ty lại tiếp tục kiên cố thêm 450 m với kinh phí 1.021 triệu đồng. Tổng chiều dài của kênh đã được kiên cố hóa đến nay là 1.350 m.

       1.8- Cử tri xã Đông lỗ kiến nghị: Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm cứng hoá phần còn lại của kênh 1B để đảm bảo nước tưới tiêu phuc vụ sản xuất của bà con.

       Vấn đề được trả lời như sau: Tuyến kênh 1B có tổng chiều dài 15 km, kênh có nhiệm vụ đưa dẫn nước tưới cho 06 xã, thị trấn (Thị trấn Tháng, Đức Thắng, Danh Thắng, Bắc Lý và Đông Lỗ). Năm 2010 Kênh 1B được đầu tư kiên cố hóa 12,6 km, Phần cuối kênh đã được địa phương đầu tư cứng hóa 1,3 km, phần còn lại là 1,2 km chưa được cứng hóa. Tuy nhiên, từ năm 2000 đến nay số diện tích nằm ở cuối tuyến kênh 1B xã không ký hợp đồng phục vụ tưới nước với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu. Hiện nay công ty đang thi công cứng hóa tiếp đoạn cuối kênh với kinh phí 430 triệu đồng.

       1.9- Cử tri xã Lương Phong đề nghị: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông sông Cầu quan tâm nạo vét kênh 3 thuộc địa phận xã Lương Phong.

       Vấn đề được trả lời như sau: Kênh N3 có tổng chiều dài 21 km, có nhiệm vụ đưa  dẫn nước tưới cho các địa phương thuộc 02 huyện Hiệp Hòa và Việt Yên. Năm 2014, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Sông Cầu  đã đầu tư 473 triệu tu bổ, nạo vét 9km trên địa bàn xã Lương Phong. Hiện nay Công ty đang tiếp tục tu bổ, nạo vét đoạn còn lại để phục vụ sản xuất tốt hơn. Ngoài ra kênh nhánh N3-3 cũng đang được đầu tư tu bổ, sửa chữa  với kinh phí 485 triệu đồng.

1.10- Cử tri xã Hợp Thịnh  phản ánh: Hiện nay trên địa bàn xã Hợp Thịnh đang thi công một số công trình xây dựng, khi đơn vị thi công làm sắt, đổ bê tông thì không có người của đơn vị giám sát công trình mà chỉ có người của Ban giám sát nhân dân. Đề nghị huyện chỉ đạo đơn vị giám sát công trình thực hiện nghiêm túc quy định giám sát công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

Vấn đề được trả lời như sau: Năm 2014, đã đổ trần công trình 04 phòng học trường mầm non số 02 xã Hợp Thịnh tại đồng Hàn, thôn Hương Ninh, trước khi đổ bê tông, về phần sắt giám sát kỹ thuật, giám sát cộng đồng, đại diện chủ đầu tư bên A, bên B, đại diện bên thi công (bên B) đã thường xuyên có mặt; sau khi đan sắt xong đã tổ chức nghiệm thu phần sắt đúng quy định và các thành phần trên đã ký vào biên bản nghiệm thu mới cho đổ bê tông. Riêng phần đổ bê tông thì bên B đã ký hợp đồng với 01 nhà máy đổ bê tông tươi theo đúng quy định của thiết kế kỹ thuật, do đơn vị thi công đổ bê tông chỗ bê tông tươi đến sớm (chở băng ô tô) nếu chờ thì ảnh hưởng đến chất lượng, nên giám sát kỹ thuật không đến kịp thời, bên B đã đổ được 01 thời gian ngắn thì giám sát mới có mặt. Khi đổ vẫn có bên A, bên B, giám sát cộng đồng, sau đó giám sát kỹ thuật đến sau, nên chất lượng đổ bê tông của công trình vẫn đảm bảo chất lượng theo đúng kỹ thuật. Song đây vẫn là lỗi của giám sát kỹ thuật, bên A đã tổ chức rút kinh nghiệm và kiểm điểm đơn vị tư vấn giám sát kỹ thuật.

2. Tài nguyênvà môi trường:

2.1- Cử tri xã Hợp Thịnh  phản ánh:  Hiện nay, vẫn còn hiện tượng khai thác cát sỏi trái phép trong sông Cầu tại thôn Hương Ninh xã Hợp Thịnh. Đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Vấn đề được trả lời như sau: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuần tra, xử lý khai thác cát sỏi trái phép. Tháng 4/2014, đã tổ chức bắt giữ 9 tàu cuốc, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm. Sau khi xử lý, tình hình khai thác cát sỏi trái phép không còn diễn ra.

2.2- Cử tri xã Hòa  Sơn  đề nghị: UBND huyện có biện pháp chỉ đạo chặt chẽ, kiểm tra sâu sát thường xuyên và bất thường đối với các lò gạch đang đốt theo công nghệ mới  bởi vì khói lò vẫn gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người (Khi có đoàn kiểm tra thì chủ lò làm đúng quy trình, khi đoàn về lại vẫn như cũ).

Vấn đề được trả lời như sau: Tại xã Hòa Sơn có một số lò gạch đang áp dụng công nghệ xử lý khí thải. Theo quy định, các chủ lò đã làm cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm.

Tháng 8/2014,  lò gạch của ông Nguyễn Văn Tâm, thôn Dậy, xã Hòa Sơn đã để xảy ra sự cố mái lò bị bục trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng đến 7 mẫu lúa của nhân dân; Tháng 10/2014, lò gạch của ông Nguyễn Huy Hải và ông Vũ Văn Dũng đã gây ảnh hưởng đến 4 mẫu 4 sào ngô, do sự cố hỏng ống quạt hút, đứt dây curoa của hệ thống xử lý khí thải. Các chủ lò gạch đã Chủ lò đã khắc phục, sửa chữa kịp thời và đền bù thiệt hại cho nhân dân. Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 21/10/2014, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, lấy mẫu chất lượng môi trường không khí tại các lò gạch xử lý khí thải trên địa bàn xã Hòa Sơn.

Sau khi nhận được thông báo về kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của cơ sở sản xuất gạch của ông Vũ Văn Dũng và ông Nguyễn Huy Hải, thôn Dậy, xã Hòa Sơn vi phạm xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường. Ngày 08/01/2015, UBND huyện chỉ đạo Phòng TNMT phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức buổi làm việc với UBND xã Hòa Sơn và các chủ lò gạch tại xã Hòa Sơn, đã yêu cầu 02 cơ sở sản xuất gạch nung vi phạm quy định chấm dứt ngay hoạt động xả khí thải gây ô nhiễm môi trường, tạm dừng hoạt động sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải; yêu cầu 02 chủ cơ sở sau khi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải phải có xác nhận đạt yêu cầu của tác giả Dương Văn Chức khi đã khắc phục xong các tồn tại trước khi đi vào hoạt động trở lại. Ngày 16/01/2015, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành 02 Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với 02 cơ sở sản xuất gạch nung của ông Vũ Văn Dũng và ông Nguyễn Huy Hải, thôn Dậy, xã Hòa Sơn.

Sau khi tạm dừng hoạt động sản xuất 02 cơ sở sản xuất gạch trên đã sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, khắc phục các tồn tại trước khi đi vào hoạt động trở lại. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn xã Hoà Sơn không xảy ra vi phạm trong quá trình đun đốt gạch. Thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng TNMT tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động sản xuất gạch nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn huyện.

2.3- Cử tri một số xã phản ánh: Người dân tự ý khai thác đất, làm biến dạng đất canh tác. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường quản lý.

Vấn đề được trả lời như sau: Theo quy hoạch, huyện Hiệp Hòa có 02 mỏ đất để khai thác phụ vụ san nền (xã Hoàng An và Mai Trung), trên thực tế, vùng quy hoạch khai thác đều đã có chủ sử dụng. Theo Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh, việc khai thác đất đều phải được UBND tỉnh cấp phép (Dưới 3.000m3 ủy quyền  cho Sở Tài nguyên và Môi trường). Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Phòng TNMT đã hướng dẫn UBND các xã phổ biến nội dung văn bản và quy trình để giúp các hộ dân có nhu cầu hạ mặt bằng làm hồ sơ. Qua thống kê, nhiều hộ dân ở các xã như Hòa Sơn, Hoàng Vân, Hoàng An, Hoàng Thanh, Ngọc Sơn ,v.v. đã làm hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng TNMT đã phối hợp kiểm tra, xác định vị trí, khối lượng khai thác để cấp phép; Từ đầu năm đến nay Sở TNMT, UBND tỉnh đã cấp được 23 giấy phép cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, có hộ uqa kiểm tra không đủ điều kiện đã không cho khai thác.

            Trên địa bàn huyện hiện nay còn 4 công ty và 32 hộ gia đình cá nhân sản xuất gạch phải có đất nguyên liệu để sản xuất; nhìn chung khi cấp phép đầu tư chưa có quy hoạch vùng khai thác nguyên liệu. Tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh quy hoạch vùng được khai thác đất, theo đó giai đoạn 2013-2015 chỉ cho phép khai thác ở 4 điểm là: Soi Lấp, thôn Lạc Yên; Soi Chúa, thôn Giang Tân; khu Đồng Soi, thôn Tăng Tiến; khu Đồng Chiêm, thôn Trung Tâm; như vậy các lò gạch từ Đông Lỗ trở lên đều phải đến khu vực này để khai thác đất.

            Do quy hoạch chưa hợp lý; một số chủ lò đã thu gom đất do các hộ dân được phép hạ mặt bằng ruộng canh tác, cải tạo ao nuôi trồng thủy sản và vận chuyển từ huyện khác đến (Sóc Sơn, Việt Yên…) và một số điểm trước đây đã được UBND huyện cho phép khai thác; một số chủ lò có thể mua của hộ dân cải tạo ao hồ, hạ thấp ruộng nhưng chưa làm thủ tục cấp phép. Qua theo dõi, hầu hết các vụ vi phạm đều do nhân dân cung cấp thông tin hoặc qua tự kiểm tra đã phát hiện, UBND các xã không báo cáo, không chủ động kiểm tra, ngăn chặn (Không vào cuộc), có tư tưởng ỷ lại cho cơ quan chuyên môn, một số xã đã bị Chủ tịch UBND huyện có văn bản nhắc nhở, Phòng TNMT đã xác định rõ nhiệm vụ, chủ động nắm bắt tình hình, sơm phát hiện, phối hợp ngăn chặn; từ đầu năm đến nay đã xử lý 16 đối tượng khai thác cát sỏi, đất san nền, tình trạng khai thác trái phép đã giảm đáng kể.

2.4- Cử tri xã Ngọc Sơn  phản ánh: Hiện nay trên kênh 3, cống Ba Cửa ở khu vực thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn có nhiều xác động vật, thực vật, rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến dòng chảy của kênh và làm ô nhiễm môi trường. Đề nghị sớm xử lý vấn đề này.

Vấn đề được trả lời như sau: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TNMT đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường kết quả: Tại kênh 3, cống Ba Cửa khu vực thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn không có xác động vật, rác thải tồn đọng. Tuy nhiên, có 01 tụ điểm phát sinh rác thải không đúng nơi quy định gần khu vực Kho K23, khối lượng khoảng 5m3 rác thải chưa được thu gom, vận chuyển xử lý. Phòng TNMT đã đề nghị Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn tăng cường kiểm tra, nếu có rác thải hoặc xác động vật chết phải thu gom, xử lý kịp thời, đồng thời tổ chức thu gom, xử lý triệt để điểm tồn lưu rác thải gần khu vực Kho K23.

Từ đầu năm 2015 đến nay, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thu gom, xử lý rác thải; Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng TNMT thường xuyên kiểm tra, nên việc thu gom, xử lý rác thải ở các xã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn chưa chấm dứt được tình trạng phát sinh rác thải không đúng nơi quy định, một số tụ điểm rác thải đã được tổ chức thu gom, vận chuyển đưa về bãi tập kết rác thải để xử lý nhưng sau đó lại phát sinh (trong đó có khu vực gần Kho K23, xã Ngọc Sơn). Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến trên và tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý, đồng thời giao trách nhiệm người đứng đầu cấp xã thực hiện.

2.5- Cử tri thị trấn Thắng phản ánh: Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường khu vực chợ huyện chưa được giải quyết dù đã nhiều lần phản ảnh; đề nghị sớm có biện pháp xử lý dứt điểm.

Vấn đề được trả lời như sau: Ngày 06/02/2015, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TNMT phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Quản lý đô thị môi trường, Ban quản lý Chợ thị trấn Thắng kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, xử lý chất thải tại khu vực chợ. Qua kiểm tra cho thấy, Ban quản lý chợ không ký hợp đồng vận chuyển rác thải hàng ngày với Trung tâm quản lý đô thị và môi trường; hiện trạng, khối lượng rác thải tồn lưu chưa được thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu vực khoảng 900m3. Đoàn làm việc đã thống nhất một số nội dung:

– Ban quản lý chợ phải ký hợp đồng vận chuyển rác thải với Trung tâm quản lý đô thị và môi trường kể từ ngày 10/02/2015, chấm dứt ngay tình trạng đổ rác thải ra khu vực ao chợ. 

– Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý Chợ thị trấn Thắng xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí, phương án thu gom, vận chuyển rác thải, việc vận chuyển toàn bộ rác thải tại khu vực chợ thị trấn Thắng về bãi rác của huyện để xử lý phải trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

– Trung tâm Quản lý Đô thị và Môi trường bố trí khu vực tập kết rác thải tại bãi rác, chuẩn bị chế phẩm sinh học cũng như các điều kiện cần thiết để xử lý rác thải từ chợ thị trấn chuyển về.

Sau ngày 10/02/2015, Ban quản lý chợ đã ký hợp đồng với Trung tâm Quản lý Đô thị và Môi trường thu gom, vận chuyển rác thải về bãi rác của huyện để xử lý, toàn bộ rác thải tại khu vực chợ (khoảng 900m3) được giữ nguyên hiện trạng.

Do dự trù kinh phí xử lý rác thải tại khu vực chợ (Do Ban quản lý chợ lập và gửi cho Phòng Tài chính- KH, kinh phí khoảng 500.000.000 đồng, nên chưa có điều kiện bố trí, trước mắt tập trung thu gom rác thải phát sinh hàng ngày về bãi rác của huyện; số rác tồn dư, khi cải tạo chợ sẽ xử lý.

2.6- Cử tri nhiều xã đề nghị:  Huyện hỗ trợ xe chở rác thải cho các thôn để thu gom rác thải.

Vấn đề được trả lời như sau: Trong năm 2012, UBND huyện hỗ trợ 231 xe thu gom rác thải cho các xã, UBND các xã đã giao cho 137 tổ tự quản vệ sinh môi trường sử dụng để thu gom và vận chuyển rác về nơi chôn lấp. Đề nghị UBND các xã kiểm tra việc sử dụng xe của các tổ, có thể điều chuyển trong nộ bộ để sử dụng có hiệu quả số xe được hỗ trợ, những xã còn thiếu xe để trang bị cho tổ tự quản, đề nghị lập danh sách cụ thể gửi về UBND huyện qua Phòng TNMT để tổng hợp và giải quyết.

3. Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

3.1- Cử tri xã  Đông Lỗ đề nghị: Phòng Nông nghiệp và PTNT định kỳ mở các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật cho người dân.

Vấn đề được trả lời như sau: UBND huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông phối hợp với cơ quan chuyên môn tỉnh, các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân. Sáu tháng đầu năm 2015 đã mở 150 lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ cho gần 10.000 lượt nông dân tham gia. Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đổi mới nội dung, ngoài tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT bổ sung công tác quản lý, điều hành sản xuất, gắn sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

3.2- Cử tri nhiều xã đề nghị: Nhà nước giúp nông dân tiêu thụ nông, sản phẩm nông nghiệp để khuyến khích nông dân đầu tư phát triển sản xuất.

Vấn đề được trả lời như sau: Để giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, UBND huyện triển khai một số giải pháp: Đầu tư chuyển giao tiến bộ KHKT, đưa giống mới, các quy trình tiên tiến sản xuất tập trung, chỉ đạo dồn điền đổi thửa, tăng cường quảng bá ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Một số mô hình sản xuất, sản phẩm làm ra được tiêu thụ ổn định cho hiệu quả kinh tế cao: chăn nuôi lợn theo hướng siêu nạc, HTX chăn nuôi Lương Phong, sản xuất lúa giống Xuân Thành Châu Minh, rau Cần Hoàng Lương, rau an toàn xã Đoan Bái.

Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình, đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đầu tư liên kết sản xuất thông qua hình thành các tổ, nhóm liên kết sản xuất, trong đó xác định dồn điền đổi thửa là khâu đột phá để đưa cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ KHKT phát triển sản xuất.

4. Tài chính, ngân hàng và đầu tư:

4.1- Cử tri thôn Giáp Ngũ xã Mai Đình đề nghị: Huyện quan tâm đầu tư xóa phòng học tạm cho trường mầm non.

Vấn đề được trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các trường mầm non để xóa phòng học tạm; hiện nay các xã Hương Lâm, Xuân Cẩm, Quang Minh đang triển khai các bước đầu tư xây dựng công trình trường mầm non; một số xã đã thi công xong các hạng mục để chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng các phòng học kiên cố như trường mầm non Hoàng Thanh, Hợp Thịnh, Đại Thành, Hòa Sơn, Mai Trung…

4.2- Cử tri xã Lương Phong phản ánh: Đoạn đường giao thông từ chợ Gió đi Sơn Quả, xã Lương Phong xuống cấp trầm trọng, đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí nâng cấp.

Vấn đề được trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến của cử tri, năm 2015 UBND huyện đã đầu tư xây dựng công trình, với tổng mức đầu tư 4.994 triệu đồng. Công trình đã khởi công tháng 4/2015.

4.3- Cử tri một số xã đề nghị: Huyện quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường, lớp học để đảm bảo chất lượng trường chuẩn quốc gia vì tỷ lệ học sinh được học 02 buổi/ngày thấp nhất tỉnh.

Vấn đề được trả lời như sau: Trong thời gian qua, huyện đã quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện trong đó chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học. Ngoài các trường trong khối mầm non thì tiếp tục quan tâm kiên cố hóa các trường Tiểu học và THCS; năm 2105 sẽ có nhiều phòng học ở nhiều trường hoàn thành được đưa vào sử dụng như trường THCS Hoàng An, Trường Tiểu học xã Hùng Sơn, trường THCS xã Thanh Vân, trường TH Hoàng Lương…

4.4- Cử tri xã Hoàng Vân đề nghị: Huyện hỗ trợ kinh phí cứng hóa đoạn đê bối nối liền từ thôn Vạn Thạch – Vân Xuyên.

Vấn đề được trả lời như sau: Hiện nay thu ngân sách còn gặp khó khăn, chưa có cơ sở khẳng định sẽ vượt thu ngân sách, các cơ quan hiện phải tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm. Vì vậy, căn cứ vào khả năng thu ngân sách các tháng cuối năm, UBND huyện xem xét đầu tư hoặc hỗ trợ một phần kinh phí cứng hóa đoạn đê bối nối liền từ thôn Vạn Thạch – Vân Xuyên theo ý kiến đề nghị của cử tri.

4.5- Cử tri xã Đồng Tân đề nghị: Huyện truy lĩnh tiền lương, bảo hiểm xã hội cho các cán bộ xã được xếp lại lương theo bằng trung cấp lý luận chính trị.

Vấn đề được trả lời như sau: UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính sớm bổ sung kinh phí để chi trả cho các đối tượng. Ngày 22/6/2015, Sở Tài chính có Công văn số 811/STC-NS về việc kinh phí xếp lại lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã có 02 Bằng Lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Theo nội dung Công văn này, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo chi trả chế độ tiền lương và truy lĩnh lương xong trước ngày 14/7/2015.

Kinh phí chi trả: Đối với đơn vị xã có tăng thu thì Chủ tịch UBND xã chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách cấp xã (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương năm 2014 chuyển nguồn sang năm 2015); Trường hợp đơn vị xã không có tăng thu hoặc nguồn thu đảm bảo, Chủ tịch UBND xã chủ động tạm ứng nguồn kinh phí chi trả cho đối tượng theo quy định, UBND huyện sẽ bố trí cấp bổ sung có mục tiêu về đơn vị.

4.6- Cử tri xã Đồng Tân đề nghị: Huyện phối hợp với huyện Phú Bình hỗ trợ kinh phí cứng hóa tuyến đường từ Đồng Tân đi Kha Sơn – Phú Bình.

Vấn đề được trả lời như sau: Do ngân sách huyện còn khó khăn mặt khác tuyến đường này lại liên quan đến huyện khác, tỉnh khác nên năm 2015 tuyến đường này chưa có khả năng thực hiện.

4.7- Cử tri xã Đại Thành phản ánh:

– Do xây  dựng trạm 500KW xây dựng xong nên diện tích bị ngập úng tăng lên. Đề nghị xây dựng hệ thống tiêu thoát nước riêng; xây dựng cho thôn 01 trạm bơm riêng để chống úng đảm bảo sản xuất; Hoàn thiện nốt phần mương cứng từ trạm 500KW lên kênh 1C của Đại Mão theo yêu cầu của nhân dân mà đã được UBND huyện thống nhất khi xây dựng trạm 500KW.

– Đề nghị đầu tư, nâng cấp đoạn giao thông trên bờ đê đoạn qua xã Đại Thành; đường liên 3 xã Thái Sơn, Hùng Sơn, Hòa Sơn đi Trường cấp 3 số 3.

Vấn đề được trả lời như sau: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, có ý kiến với đơn vị quản lý trạm 500KW, nhưng đơn vị quản lý trạm 500KW chưa thực hiện. Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả giải quyết của đơn vị quản lý trạm 500KW và khả năng ngân sách huyện, UBND huyện xem xét giải quyết.

– Việc đầu tư, nâng cấp đoạn giao thông trên bờ đê đoạn qua xã Đại Thành; đường liên 3 xã Thái Sơn, Hùng Sơn, Hòa Sơn đi Trường cấp 3 số 3, UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư theo nguyện vọng của cử tri.

4.8- Cử tri nhiều xã đề nghị: Kinh phí chi cho đại hội đảng bộ của xã, thị trấn chưa được bổ sung kinh phí đề nghị sớm chuyển kinh phí để cơ sở xây dựng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội.

Vấn đề được trả lời như sau: Căn cứ vào kinh phí tỉnh cấp 2,6 tỷ đồng, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính – KH đã tạm cấp  kinh phí đợt 1 cho các xã, thị trấn, Đảng bộ cơ quan chính quyền, Đảng bộ khối đảng đoàn thể để chi phục vụ cho đại hội đảng các cấp với số tiền 1,659 tỷ đồng; còn 941 triệu đồng, UBND huyện chỉ đạo Phòng Taic chính – Kế hoạch cấp cho các xã, thị trấn trong tháng 7 năm 2015

4.9- Cử tri nhiều xã đề nghị: Làm rõ cơ  sở phân bổ chi khác (ngoài chi cho con người) cho các trường, theo dự thảo hiện nay việc phân bổ giữa các trường là không đồng đều.

Vấn đề được trả lời như sau: Dự toán năm 2015 phân bổ chi khác ngoài chi cho con người như sau:

Khối Tiểu học: Chi khác được phân bổ bình quân 9.180.000đồng/người. Tuy nhiên có một số trường số tiền chi khác cao hơn vì một số trường này trong năm có nhiều hội nghị điểm của ngành giáo dục, nhiều đoàn thăm quan, học tập kinh nghiệm.

Khối THCS và mầm non: Do ngoài phần kinh phí từ ngân sách nhà nước phân bổ theo quy định các trường THCS, Mầm non còn có thêm nguồn thu từ học phí (60% được để lại chi tại đơn vị) nên chi khác ngân sách cấp sẽ ít hơn trường tiểu học. Cụ thể: Khối THCS: Trung du: 6.208.000 đồng/người và Miền núi: 7.924.000 đồng/người. Khối mầm non: Trung du: 5.143.000đ/người; Miền núi: 5.482.000 đồng/người. (Mức thu học phí vùng trung du: 45.000đ/HS/tháng; Miền núi: 30.000đồng/HS/tháng). Tuy nhiên, có một số đơn vị phần chi khác từ ngân sách cấp cao hơn vì các trường này trong năm có nhiều hội nghị điểm của huyện, nhiều đoàn thăm quan, học tập kinh nghiệm. Ngoài ra, theo Đề án số 1212/ĐA-UBND ngày 09/5/2014 của UBND huyện về việc nâng cao chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi huyện Hiệp Hòa từ nay đến năm 2020 có một số trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo đặt lớp bồi dưỡng học sinh giỏi nên hỗ trợ thêm một phần kinh phí. Xét về tổng thể thì chi khác của các trường THCS, Mầm non cao hơn các trường Tiểu học vì có 60% học phí để lại chi hoạt động.

4.10- Cử tri xã Đức Thắng phản ánh: Năm 2015, một số khoản giao thu xã Đức Thắng không khả thi như: Môn bài, thuế khác, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quỹ bảo trì đường bộ, phí và lệ phí.

Vấn đề được trả lời như sau: Nhận được ý kiến của cử tri xã Đức Thắng UBND huyện đã giao Chi cục thuế huyện làm rõ, kết quả: Tính đến ngày 31/5/2015 Thuế môn bài của xã đã nộp vào Kho bạc 180.650.000 đồng/170.000.000 đồng, đạt 106%; thuế ngoài quốc doanh 470.000.000 đồng/ 900.000.000 đồng, đạt 52% dự toán. Phí, lệ phí đã thu nộp vào Kho bạc 35.216.000 đồng, đạt 32%. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chi cục thuế đã căn cứ vào diện tích kê khai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng thực tế khi thu gặp khó khăn như: các hộ gia đình không nộp, do cấp sai hạn mức, goppj cả đất trồng cây lâu năm vào đất ở, các hộ khi vay vốn ngân hàng thay đổi thông tin, chuyển nhượng, khi cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 360m2, do đó các hộ chỉ nộp với diện tích 360m2 mà không nộp theo thông báo của cơ quan thuế và UBND xã. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Chi cục thuế điều chỉnh diện tích chịu thuế theo tờ khai điều chỉnh của các hộ.

4.11- Cử tri xã Đồng Tân phản ánh: Việc giao thu phí và lệ phí xã Đồng Tân năm 2015 là 50 triệu đồng là không hợp lý, vì xã Đồng Tân hiện nay không còn được thu phí cầu treo.

Vấn đề được trả lời như sau: Khi giao thu thu phí và lệ phí xã Đồng Tân năm 2015 là 50 triệu đồng khi cầu treo đang thi công, nhu cầu của người dân vẫn còn, việc giao thu chưa rõ đơn vị nào thu. Cầu xây xong, xã Đồng Tân không được thu phí, lệ phí làm ảnh hưởng đến dự toán của xã, UBND huyện chỉ đạo Chi cục thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét thực tế, đảm bảo đủ kế hoạch cân đối thu – chi cho xã.

4.12- Cử tri xã Đại Thành và 1 số xã phản ánh: Việc vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian thu hồi vốn quá ngắn cho nên các hộ vay vốn gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị kéo dài thời gian cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh và các khoản vay cần đưa về các tổ chức đoàn thể ở cơ sở để quản lý.

Vấn đề được trả lời như sau: Thời hạn cho vay của NHCSXH do Chính phủ quy định, được xác định căn cứ vào: Mục đích sử dụng vốn vay; chu kỳ sản xuất, kinh doanh; khả năng trả nợ của hộ vay; nguồn vốn cho vay của NHCSXH. Từ đó xác định loại cho vay ngắn hạn: 12 tháng hoặc trung hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng.

Hiện nay, NHCSXH huyện chủ yếu thực hiện cho vay các chương trình tín dụng từ 36 tháng đến 60 tháng; trường hợp, người vay chưa trả được nợ đúng hạn đã cam kết do nguyên nhân khách quan thì được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ tối đa không quá ½ thời gian vay vốn.

Như vậy, việc thu hồi vốn như hiện nay là phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

Theo quy định của Chính phủ, việc cho vay của NHCSXH đều thực hiện ủy thác thông qua các Tổ chức chính trị- xã hội ở cơ sở. Từ năm 2003, NHCSXH huyện đã triển khai ủy thác thông qua Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB và Đoàn thanh niên CSHCM; riêng đối với Chương trình cho vay Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn Liên Minh Hợp tác xã, vốn Hội người mù, vốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam thì NHCSXH trực tiếp quản lý (số vốn này rất nhỏ chỉ chiếm 0,23% trên tổng nguồn vốn dư nợ tại NHCSXH).

Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thì căn cứ vào Điều 8 Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN, ngày 22/01/2014 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam quy định 05 căn cứ  để xác định thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ như: Chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của phương án, dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay của Ngan hàng nông nghiệp, thời hạn còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động. Vì vậy Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn không áp đặt ý chí chủ quan của khách hàng về định kỳ hạn cho vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay thông qua 02 hình thức là cho vay trực tiếp đến hộ và cho vay trực tiếp đến hộ thông qua Tổ vay vốn (Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hiệp Hòa thông qua Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ).

5. Điện lực:

5.1- Cử tri xã Thanh Vân phản ánh: Hiện nay Điện lực Hiệp Hòa hợp đồng công nhân phụ trách điện ở các thôn, không thông báo cho xã. Để nâng cao quản lý và khắc phục sự cố về điện, đề nghị Điện lực Hiệp Hòa trước khi hợp đồng lao động nên phối hợp với UBND xã để nắm bắt cũng như tăng cường công tác khắc phục sự cố và sửa chữa kịp thời.

Vấn đề được trả lời như sau: Căn cứ hợp đồng bán lẻ điện năng số 21/2012- HDDV ngày 20/03/2012 giữa Điện lực Hiệp Hòa (Đại diện là ông Vũ Trọng Đạo-  Giám đốc Điện lực) và tổ dịch vụ điện xã Thanh Vân ( Đại diện là ông Nguyễn Văn Khanh-  tổ trưởng) và các ông:

  1. Nguyễn Hồng Quân:     Tổ viên

  2. Dương Văn Sang:         Tổ viên

  3. Nguyễn Văn Thanh:     Tổ viên

Sau khi ký hợp đồng Điện lực Hiệp Hòa có gửi thông báo số: 97/TB-ĐLHH ngày 20 tháng 3 năm 2012 về việc ký hợp đồng quản lý điện nông thôn tại xã Thanh Vân cho UBND xã và chính quyền các thôn, trong thông báo có ghi rõ: Danh sách tổ dịch vụ, MBA phụ trách; Chức năng nhiệm vụ cụ thể; Số điện thoại liên hệ để thông báo cho toàn thể nhân dân liên hệ khi cần.

Nay mọi công việc hư hỏng sự cố lưới điện kính mong bà con nhân dân, cử tri liên hệ với số điện thoại: 20403873005 Điện lực Hiệp Hòa xinh được khắc phục một cách nhanh nhất có thể.

5.2- Cử tri Trường Mầm non Đoan Bái số 2 phản ánh: Đường điện đi qua cổng trường Mầm non số 2 và cổng trường Tiểu học số 2 mất an toàn và gây nguy hiểm cho học sinh, đề nghị ngành điện khảo sát và có hướng giải quyết.

Vấn đề được trả lời như sau: Đường dây điện đi qua cổng trường mầm non Đoan Bái số 2 và cổng trường tiểu học số 2: Cột điện là loại cột bê tông tự đổ và cột thông tin (của bưu điện), dây trần 2A16 sau TBA Đoan Bái 1 được địa phương đầu tư xây dựng trước khi bàn giao cho ngành điện hiện nay đã xuống cấp. Điện lực Hiệp Hòa lập kế hoạch và sửa chữa trong Quí I năm 2015. Tính đến hết tháng 3/2015 Điện lực Hiệp Hòa đã cho thay dây trần A16 bằng dây cáp vặn xoắn AXLPE 2×25 đã đảm bảo an toàn về điện.

5.3- Cử tri thôn Thống Nhất, thôn Tiến Bộ xã Thường Thắng đề nghị: Ngành điện quan tâm cải tạo nâng cấp đường điện hạ thế sau trạm biến áp số 1 xã Thường Thắng.

Vấn đề được trả lời như sau: Từ cuối tháng 11 đến 12 năm 2014 đến nay Điện lực Hiệp Hòa đã triển khai 02 phương án sửa chữa thường xuyên đường dây 0.4kV sau TBA Thường Thắng 1,với khối lượng  thay 23 cột yếu và 900 m dây cáp các loại nhưng vẫn không hết, vẫn còn nhiều điểm cột yếu thấp, dây dẫn xuống cấp cần sửa chữa. Điện lực đã lập kế hoạch tiếp tục sửa chữa trong Quý  I năm 2015 cụ thể là: thay thế 05 vị trí cột và 1000m dây cáp các loại và tính đến hết 30/4/2015 Điện lực Hiệp Hòa đã thực hiện xong.

5.4- Cử tri thôn Tam Sơn xã Thường Thắng phản ánh: Sau khi mở rộng đường giao thông nông thôn, nhiều cột điện nằm trong lòng đường làm mất mỹ quan, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành điện có kế hoạch di chuyển các cột điện nằm trong lòng đường và khắc phục các cột điện bị gẫy đổ 2 năm nay nhưng chưa được sửa chữa, thay thế, gây nguy hiểm cho người dân.

Vấn đề được trả lời như sau: Việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn Điện lực Hiệp Hòa đã làm việc với chính quyền địa phương, với người dân để thống nhất vị trí các cột hiện hiện có trên địa bàn và có biên bản bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn giữa chính quyền địa phương và ngành Điện.

Khi Điện lực sửa chữa, đầu tư xây dựng mới thì tất cả các vị trí cột điện trồng mới. Điện lực đều làm việc và có sự thống nhất với chính quyền địa phương và người dân.

Đối với đia phương khi có nhu cầu mở rộng đường giao thông nông thôn nếu có vướng mắc về vị trí các cột điện thì địa phương nên chủ động phối hợp với Điện lực Hiệp Hòa để thống nhất phương án và kế hoạch di chuyển cho phù hợp.

Với 2 vị trí cột điện bị nghiêng thì điện lực đã cho dựng lại để khắc phục tạm thời đảm bảo an toàn cho người dân, còn về lâu dài  Điện lực đã lập phương án cột điện yếu trong đó có 02 cột trên vào quý 1 năm 2015. Tính đến 28/2/2015 Điện lực Hiệp Hòa đã thực hiện xong đáp ứng các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

5.5- Cử tri thôn Tân Hiệp xã Thường Thắng phản ánh: Đường dây từ trạm biến áp số 4 xã Thường Thắng đến cổng nhà ông Sợi thôn Tân Tiến và nhiều đoạn khác hiện nay đường dây rất thấp, có đoạn gần sát mặt đất làm ảnh hưởng đến việc đi lại, xây dựng các công trình của dân. Đề nghị ngành điện sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cao đường dây.

Vấn đề được trả lời như sau: Từ cuối tháng 6 năm 2014 đến nay Điện lực Hiệp Hòa đã triển khai 02 PASCTX đường dây 0.4kV sau TBA Thường Thắng 4, thay 19 cột yếu và 2100 m dây cáp các loại cho dây dẫn cũ không đảm bảo. òn một số điểm cột yếu, dây dẫn xuống cấp trong đó có đoạn đường dây c tri thôn Tân Hiệp xã Thường Thắng phản ánh Điện lực đã lập kế hoạch thay thế trong Quý  I năm 2015. Tính đến 28/2/2015 Điện lực Hiệp Hòa đã thực hiện xong đáp ứng các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

5.6- Cử tri xã Hùng Sơn đề nghị: Việc kiểm định công tơ điện cho các gia đình ở thôn Tân Sơn gặp rất nhiều khó khăn (VD: Khi mang công tơ đi kiểm định phải khai rõ ở HTX nào mới được kiểm định, không kê khai không kiểm định) đề nghị cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét.

Vấn đề được trả lời như sau: Đây là khu vực Điện lực Hiệp Hòa bán buôn cho HTX dịch vụ Điện năng xã Hùng Sơn tại đầu cực MBA không bán lẻ đến từng khách hàng vì vậy đề nghị:

+ Hợp tác xã dịch vụ điện năng xã Hùng Sơn trả lời cử tri.

+ Cử tri lên xem lại là mình đem kiểm định tại đơn vị nào để phản ảnh với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.

5.7- Cử tri xã Đồng Tân đề nghị: Điện lực Hiệp Hòa làm rõ có tu sửa, nâng cấp đường điện cho 20 hộ ở Núi Trẽ, thôn Tân Thịnh, xã Đồng Tân không  vì đã khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa được nâng cấp, tu sửa.

Vấn đề được trả lời như sau: Việc tu sửa đường dây cấp cho 20 hộ ở Núi Trẽ, thôn Tân Thịnh, xã Đồng Tân sau khi nhận được phản ảnh Điện lực Hiệp Hòa đã lập kế hoạch và đã triển khai thực hiện trồng thêm 06 vị trí cột và thay 304 mét dây từ 2X25 thành dây 4X35  xong trong ngày 15/12/2014.

5.8- Cử tri xã Đông Lỗ phản ánh: Các hộ kinh doanh lắp điện 3 pha mất từ 5-7 triệu đồng tiền chi phí. Như vậy có đúng không ?

Vấn đề được trả lời như sau: Việc cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện Hiệp Hoà được Công ty Điện lực Bắc Giang chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ Công ty đến các Điện lực trong tỉnh nói chung và Điện lực Hiệp Hoà nói riêng. Mọi trường hợp phát triển khách hàng mới, thay tháo công tơ định kỳ, cải tạo sửa chữa ều thực hiện đúng theo luật điện lực và các văn bản hướng dẫn hiện hành (Điện lực Hiệp Hoà không thu bất cứ một khoản thu nào trái quy định).

Đối với các chi phí mà cử tri phản ảnh thì điện lực Hiệp Hòa chỉ được phép thu các dịch vụ khảo sát, kéo dây sau công tơ ( với điều kiện là khách hàng ký hợp đồng thuê mướn, dịch vụ với Điện lực, nếu không có thì không thu.  Số lượng đơn giá Điện lực đã có hóa đơn trả lại cho khách hàng).

5.9- Cử tri xã Hoà Sơn đề nghị: Việc thông báo chỉ số sử dụng điện hàng tháng bằng phiếu, không nên gửi bằng tin nhắn qua điện thoại như hiện nay là không phù hợp với khu vực vùng nông thôn.

Vấn đề được trả lời như sau: Với đời sống, xã hội hiện nay ngày càng được nâng lên, xã hội thông tin bùng nổ để thuận lợi cho cả khách hàng lẫn Điện lực với việc gủi tin nhắn bằng điện thoại về việc sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng, thông báo ngừng cấp điện do sửa chữa, sự cố là rất thuận lợi và nhanh chóng. Riêng với xã Hòa sơn Điện lực Hiệp Hòa sẽ có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với kiến nghị.

         6. Văn hóa và chính sách xã hội:

6.1- Cử tri xã Hòa Sơn phản ánh: Việc giải quyết chế độ đối với người nhiễm chấp độc da cam, các bước làm hồ sơ còn vòng vo gây phiền hà cho đối tượng, còn có biểu hiện tiêu cực trong giám định.

Vấn đề được trả lời như sau: Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT- BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đến nay trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã trình Sở Lao động – TBXH tỉnh là 410 hồ sơ. Trình tự thủ tục hồ sơ, trách nhiệm lập hồ sơ được quy định rất rõ tại Điều 27, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- TB&XH và Khoản 1, Điều 5, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế- Bộ Lao động- TB&XH và còn được quy định cả trong Quyết định 1213, 1214 về công bố Thủ tục hành chính cấp huyện, cáp xã trên địa bàn tỉnh. Đối với huyện Hiệp Hòa thì hồ sơ chất độc da cam được tiếp nhận tại một cửa của UBND các xã, thị trấn thẩm định đủ điều kiện chuyển một cửa UBND huyện thẩm định đủ điều kiện bàn giao cho phòng Lao động – TB&XH huyện, phòng Lao động – TB&XH thẩm định lập danh sách nộp một cửa Sở Lao động – TB&XH tỉnh đồng thời bàn giao kết quả tiếp nhận của Sở cho một cửa huyện để trả cho công dân ( tất cả hồ sơ đều có phiếu hẹn và thực hiện theo đúng thời gian quy định của một cửa liên thông).

Sau khi trả lời UBND huyện, phòng Lao động – TBXH đã gửi trả lời trực tiếp ông Nguyễn Trường Phước và chỉ đạo xã Hòa Sơn mời trực tiếp ông Nguyễn Trường Phước để giải thích đầy đủ về chính sách của nhà nước về chất độc hóa học.

6.2- Cử tri nhiều xã phản ánh: Hồ sơ các đối tượng bị địch bắt tù đầy trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã được ngành LĐTBXH triển khai tập huấn từ đầu năm 2014, tại sao đến nay vẫn chưa chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo để hướng dẫn các đối tượng làm thủ tục kê khai.

Vấn đề được trả lời như sau: Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Kế hoạch số 27/KH-LĐTB&XH ngày 08/7/2013 của Sở Lao động – TBXH tỉnh. Phòng Lao động – TB&XH huyện đã triển khai Công văn số 187/LĐTBXH ngày 05/6/2013; Công văn só 195/LĐTBXH ngày 17/6/2013; Kế hoạch số 12/KH-LĐTB&XH ngày 29/7/2013 hướng dẫn các chế độ mới liên quan, trong đó có chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị địch bắt Tù đầy. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 32 đối tượng bị địch bắt tù đầy được hưởng trợ cấp hàng tháng của nhà nước bắt đầu từ tháng 7/2013 ( được hưởng truy lĩnh từ 01/9/2012 thời điểm Pháp lệnh có hiệu lực). UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – TBXH UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi để mọi người dân nắm được, từ thời điểm trả lời cử tri tháng 12/2014, đến nay tiếp tục có 02 đối tượng ở 02 xã ( Hòa Sơn, Bắc Lý) đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần tù đầy.

6.3- Cử tri xã Hợp Thịnh đề nghị: Gia đình ông Viên bà Thành thôn Ninh Tào tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng; tìm và giải quyết quân nhân Nguyễn Thanh Tùng đã  3 năm nay không về và không có thông tin ( Khi nhập ngũ, gia đình bàn giao người cho xã, cho huyện rõ ràng- nay không có hồi âm).

Vấn đề được trả lời như sau: Thanh niên Nguyễn Thanh Tùng nhập ngũ ngày 06/9/2011 vào tiểu đoàn 905 thuộc Bộ tư lệnh hóa học đến ngày 09/7/2012 quân nhân Nguyễn Thanh Tùng bỏ đơn vị đi không có lý do. Đơn vị đã cùng với gia đình, địa phương tổ chức phối hợp tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 16 giờ ngày 06/5/2015 Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội bắt Nguyễn Thanh Tùng tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội về tội danh ban đầu là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã và đang xử lý theo quy dịnh của pháp luật.

Ngày 07/5/2015 tại Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện, Ban chỉ huy quân sự xã Hợp Thịnh và Chỉ huy tiểu đoàn 905 Bộ tư lệnh hóa học cùng với gia đình ông Nguyễn Văn Viên, bà Nguyễn Thị Thành làm việc với Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Viên, bà Nguyễn Thị Thành đã nhận và ký vào văn bản thanh niên Nguyễn Thanh Tùng vi pháp pháp luật bị Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội bắt vào hồi 16 giờ ngày 06/5/2015 đúng là con đẻ của ông bà. Ngày 08/5/2015 ông Nguyễn Văn Viên đã có đơn đề nghị Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa xin rút lại đơn kiến nghị đã gửi tới các cơ quan trước đây về con trai ông là Nguyễn Thanh Tùng đã ba năm không về và không có thông tin.

6.4- Cử tri xã Đồng Tân đề nghị: Huyện kiến nghị với tỉnh trả lời rõ đề nghị của xã Đồng Tân về xóm Tân Thịnh xã Đồng Tân có được công nhận thành một thôn không.

Vấn đề được trả lời như sau: Ngày 25/02/2013 UBND huyện Hiệp Hòa có Hồ sơ và Tờ trình số 12/TTr-UBND đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang thành lập mới thôn Tân Thịnh, xã Đồng Tân.

          Ngày 06 tháng 8 năm 2014, UBND huyện Hiệp Hòa có Công văn số 26/UBND-NV đề nghị UBND tỉnh và Sở Nội vụ cho ý kiến chỉ đạo bằng văn bản về việc thôn Tân Thịnh, xã Đồng Tân có được thành lập không, để UBND huyện trả lời cử tri xã Đồng Tân. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh, Sở Nội vụ chưa chỉ đạo về chủ trương trên.

          Ngày 22/6/2015 UBND huyện tiếp tục có công văn số 24/UBND-NV gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị trả lời về việc thôn Tân Thịnh, xã Đồng Tân có được thành lập hay không được thành lập. Đến nay tỉnh vẫn chưa có văn bản trả lời. UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ để có kết quả trả lời công dân.

          Ngày 01/7/2015, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi làm việc với huyện, thành phần dự gồm có: Đại diện Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, đại diện Đảng ủy, UBND, công chức địa chính xã Đồng Tân, Bí thư chi bộ, trưởng xóm Tân Thịnh. Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, đại diện Sở Nội vụ có ý kiến như sau: Theo Thông tư 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định 454/2012/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc tổ chức và hoạt động ở thôn, tổ dân phố thì xóm Tân Thịnh xã Đồng Tân chưa đủ điều kiện thành lập thôn mới theo quy định.

6.5-. Cử tri nhiều xã phản ánh: Hiện nay có một số đơn vị về tuyên truyền bán hàng như: thuốc, thực phẩm chức năng, máy chữa bệnh, dụng cụ sinh hoạt gia đình không rõ nguồn gốc. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xem xét để đảm bảo chất lượng hàng tiêu dùng cho người dân.

Vấn đề được trả lời như sau: Hàng năm Phòng Y tế tiếp nhận khoảng 20 đoàn về liên hệ để tổ chức quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên địa bàn, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ Phòng Y tế cũng đã tiến hành thẩm định, kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan đến đủ các điều kiện về thủ tục hành chính từ trung ương tới địa phương thì Phòng Y tế mới nhất trí cho quảng bá các sản phẩm trên địa bàn.

Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn một số tổ chức, cá nhân không được phép của Phòng Y tế, không trực tiếp liên hệ với cơ quan chức năng đặc biệt là  Phòng Y tế mà trực tiếp liên hệ với các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị khác để trực tiếp tổ chức quảng bá sản phẩm vào các ngày thứ bẩy, chủ nhật hoặc những ngày lễ tết do vậy đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sông của bà con nhân dân nhưng đồng thời việc kiểm soát của Phòng Y tế gặp không ít những khó khăn.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Y tế, các cơ quan liến quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra vấn đề này, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

6.6- Cử tri nhiều xã đề nghị: Huyện chỉ đạo việc bình xét làng văn hóa trước thời điểm tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân vào ngày 18/11 hàng năm để những thôn được công nhận làng văn hóa, công bố cho nhân dân được biết; đồng thời năm nào được công nhận thì cấp giấy công nhận ngay năm đó, không để 2 năm mới cấp 1 lần như hiện nay.

Vấn đề được trả lời như sau: Thực hiện hướng dẫn của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bắc Giang, từ đầu tháng 10 hàng năm, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Hiệp Hòa đã hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành bình xét các danh hiệu: Gia đình, làng, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Sau khi các xã, thị trấn bình xét xong các danh hiệu ở cơ sở và có tờ trình đề nghị BCĐ huyện xét duyệt. BCĐ huyện đã triệu tập toàn thể các thành viên tiến hành họp xét, sau đó đề nghị UBND huyện ra quyết định công nhận các danh danh hiệu văn hóa và có thông báo về các xã, thị trấn vào những ngày đầu của tháng 11 hàng năm.

– Điều kiện để công nhận danh hiệu làng, khu phố văn hóa đã được quy định tại điểm d, khoản 2, điều 8, chương III Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ VHTTDL Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Cụ thể:

– Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có);

– Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại).

– Khu dân cư văn hóa được thưởng theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 71 Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; cụ thể: Danh hiệu “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” được tặng giấy chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung;

Do vậy, UBND huyện và BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện không có căn cứ để ra quyết định công nhận các danh hiệu này mỗi năm 01 lần như ý kiến cử tri nêu.                                                              `

6.7- Một số bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện bệnh nặng cần điều trị ở tuyến trên, nhưng khi đề nghị chuyển lên tuyến trên Bệnh viện đa khoa huyện gây khó khăn dẫn đến khi chuyển được lên tuyến trên đã chậm và muộn, ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

Vấn đề được trả lời như sau: Năm 2014 Bệnh viện chuyển 4.329 lượt bệnh nhân ngoại trú /tổng số 172.965 lượt khám bệnh và 511 lượt bệnh nhân nội trú / tổng số 17.500 lượt điều trị nội trú.

Tất cả các bệnh nhân vào viện đều được khám lâm sàng, cận lâm sàng để có chẩn đoán và hướng xử trí. Với các bệnh nhân thuộc chuyên khoa như; Lao, bướu cổ, đái tháo đường cần phải dùng Insulin… khi được khám lâm sàng, cận lâm sàng có kết quả đều được chuyển ngay. Các bệnh nhân điều trị nội trú nếu bệnh nặng đều được sơ cứu ban đầu  đến khi đủ điều kiện chuyển tuyến đều được chuyển lên tuyến trên điều trị an toàn không có trường hợp nào nặng đáng tiếc xảy ra. Những bệnh nhân nằm điều trị nội trú bệnh viện áp dụng các danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế Bắc Giang phê duyệt.

Những trường hợp không có người bệnh nhưng đòi hỏi giấy chuyển tuyến nhờ các mối quan hệ xin chuyển đến Bệnh viện Quân y 110 và các bệnh viện tuyến Trung ương. Một số bệnh nhân nằm điều trị ở bệnh viện tuyến trên quay về xin giấy chuyển tuyến Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa không có cơ sở và không đủ thẩm quyền cấp giấy chuyển.

7. An ninh trật tự, ATGT:

7.1- Cử tri xã Hùng Sơn đề nghị: Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xe quá khổ, quá tải khu vực Hùng Sơn.

Vấn đề được trả lời như sau: Trong năm 2015, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Bân ATGT huyện tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT, không vi phạm quy định về tải trọng đối với 45/45 doanh nghiệp, 530 chủ phương tiện vận tải và người lái xe oo tô tải trên địa bàn. UBND huyện đã thành lập Đội kiểm tra liên ngành tổ chưc cân tải trọng, đã lập biên bản 96 lượt xe ô tô, xử phạt 220 triệu đồng.

Tại khu vực xã Hùng Sơn, có tình trạng xe ô tô chở đất, nguyên liệu phục vụ công trình quân sự tại núi IA và các xe chở cát, sỏi, vật liệu xây dựng từ các bến, bãi thường vi phạm quá khổ, quá tải. UBND huyện chỉ đạo Công an huyện, Đội kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, trong đó có tuyến đường 296. Đến nay tình trạng xe chở quá khổ, quá tài đã giảm nhiều so với thời gian trước, các doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện đúng cam kết.

7.2- Cử tri xã Lương Phong phản ánh: Tệ nạn xã hội hiện nay diễn ra rất phức tạp và nguy hiểm. Tại Thôn Sơn Quả 3 và xóm Đồng Mạc thôn Sơn Quả 5 việc hút hít, bán thuốc gây nghiện tại nhà nhưng không thấy cơ quan nhà nước có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Vấn đề được trả lời như sau: Tại thôn Sơn Quả 3 và Sơn Quả 5 có 04 đối tượng nghiện ma túy có 05 tụ điểm có biểu hiện hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện đã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng nghiện, nghi nghiện, nghi liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn xã Lương Phong. Đồng thời lập kế hoạch xác minh, đấu tranh bắt giữ đối với những đối tượng, tụ điểm có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Lương Phong, các tụ điểm thôn Sơn Quả 3, Sơn Quả 5. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công an huyện đã bắt 02 vụ – 07 đối tượng phạm tội về ma túy tại địa bàn xã Lương Phong; trong đó khởi tố 02 vụ – 04 bị can, xử hành chính 03 đối tượng.

7.3- Cử  tri xã Thường Thắng phản ánh: Hiện nay thôn Trong Làng xã Thường Thắng có 01 tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy, đề nghị Công an huyện có biện pháp xử lý.

Vấn đề được trả lời như sau: Thôn Trong Làng xã Thường Thắng, đối tượng Trần Thị Phương, sinh năm 1975 là con nghiện ma túy nặng, có biểu hiện mua bán ma túy nhỏ lẻ cho các con nghiện tại nhà. Năm 2011, Trần Thị Phương đã bị Công an huyện bắt giữ, khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt 36 tháng tù giam. Tuy nhiên do Trần Thị Phương do Trần Thị Phương bị nhiễm HIV/AIDS gia đoạn cuối, sức khỏe không đảm bảo nên được xét hoãn thi hành án phạt tù. Trong thời gian này, Trần Thị Phương tiếp tục tổ chức các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Phương lợi dụng con gái 8 tuổi (cũng bị nhiễm HIV/AIDS) để bán ma túy cho các con nghiện.

Để giải quyết tụ điểm ma túy trên, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện nắm bắt quy luật, phương thức hoạt động của đối tượng để đấu tranh, bắt giữ, đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện xem xét, quyết định sớm đưa đối tượng đi thi hành án phạt tù theo quy định của pháp luật.

7.4- Cử  tri một số xã phản ánh: Hiện nay vào buổi chiều tại khu dốc Đồi cao, dốc Mì Mầu (khu 4, thị trấn Thắng) xuất hiện một số nhóm thanh niên thường xuyên chặn đường, chêu đùa học sinh về học, gây hoang mang đối với một số phụ huynh học sinh, đề nghị Công an huyện có biện pháp xử lý.

Vấn đề được trả lời như sau: Trước tình hình trên, UBND đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, tập trung rà soát, lập danh sách số đối tượng là thanh thiếu niên hư, càn quấy, có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng, đâm đánh nhau… trên địa bàn thị trấn Thắng, Lương Phong và một số xa lân cận khác. Đã xác định được nhóm hơn 10 đối tượng là thanh niên xã Lương Phong và một số thah niên ở thị trấn Thắng thường tụ tập tại quán nước ở khu vực dôc Mì Mầu và có hành vi chặn đường, trêu đùa học sinh như phản ánh của quần chúng nhân dân. Công an huyện và Công an xã Lương Phong, thị trấn Thắng đã gọi hỏi, giáo dục, ren đe với số đối ntượng trên, đồng thời phân công lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó tập trung điều tra vụ cướp tài sản của học sinh Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1998, học sinh lớp 11-Ttrường THPT Hiệp Hòa số 1 vào ngày 08/01/2015. Ngày 23/01/2015, Công an huyện Công an huyện đã xác định được 02 đối tượng là Chu Quang Đức, sinh 1997, thôn Cấm và Nguyễn Văn Ngọc, sinh 1992, thôn Chớp và ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Đức và Ngọc để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

7.5- Cử tri xã Ngọc Sơn  phản ánh: Hiện nay khu vực ngã ba Trại Cờ nhiều hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để bán hàng gây mất an toàn giao thông, các cơ quan chức năng đã tổ chức giải tỏa hành lang nhưng không triệt để. Đề nghị cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình trạng trên.

Vấn đề được trả lời như sau: Khu vực ngã ba Trại cờ là khu vực tồn tại việc buôn bán trao đổi hàng hóa từ rất lâu, thường là các nông sản của các hộ nông dân từ các xã Ngọc Sơn, Hoàng An, Hoàng Lương, Hoàng Thanh…mang đến. Việc buôn bán diễn ra trên vỉa hè, hành lang đường và đôi khi tràn cả xuống lòng đường QL37, TL 295 thường gây cản trở giao thông cho người tham gia giao thông vào những giờ cao điểm. Nguyên nhân của tình trạng trên là do khu vực này chưa có Chợ để người dân họp chợ trao đổi hàng hóa, việc xử lý đối với các hành vi bán hàng dưới lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông của các cơ quan chưa được quyết liệt. Việc phân định và giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ chưa được triệt để vì vậy dẫn tới còn một số hộ gia đình lấy cớ là đất lịch sử, đất bìa đỏ sử dụng để bày bán hàng hóa ra tận mép đường nhựa.

UBND huyện đã chỉ đạo Đội QLTTGTXD&MT phối hợp thường với UBND xã Ngọc Sơn, Đức Thắng tiến hành nhiều cuộc, đợt ra quân sử dụng nhiều biện pháp, giáo dục thuyết phục…cưỡng chế thu giữ hàng hóa, xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện đậu đỗ dưới lòng đường, xử lý hành lang, cắt mái vẩy, tháo dỡ lều quán, kẻ vạch sơn phân định danh giới phần được bày bán hàng hóa phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, cứ khi nào lực lượng thi hành nhiệm vụ đến thì người dân nghiêm chỉnh chấp hành, nhưng cứ đi khỏi là lại tiếp tục chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để buôn bán, vì vậy đến nay hiện tượng trên vẫn còn xảy ra.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã có kiến nghị với Ban ATGT tỉnh, Sở giao thông vận tải tỉnh về việc nắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực trên. Chỉ đạo giải phóng triệt để phân định hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định đối với đường Quốc lộ và Tỉnh lộ tại khu vực trên; xử lý quyết liệt đối với hành vi bán hàng dưới lòng đường, vỉa hè, đậu đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Chỉ đạo UBND xã Ngọc Sơn, Đức Thắng phải thành lập Tổ tự quản để duy trì thường xuyên và trích 1 phần kinh phí hỗ trợ cho cán bộ(Công an viên) để thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 09 HĐND huyện khóa XVIII. UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện quan tâm xem xét, giải quyết những nội dung chưa giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

     CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hoa

     ( đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Comment