Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Công tác bảo tồn, tu bổ di tích trên địa bàn huyện từ 2015 đến nay.

Công tác bảo tồn, tu bổ di tích trên địa bàn huyện từ 2015 đến nay.

by HiephoaNet

Hiệp Hòa là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Cùng với quá trình hình thành và phát triển, trên địa bàn huyện hiện đang lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng như các công trình: Đình, chùa, lăng tẩm, miếu nghè, các lễ hội văn hóa dân gian, nghệ thuật hát ca trù, hát chèo …. Theo kết quả thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 687 di tích, gồm: đình có 130, chùa có 151, nghè có 23, đền điện có 24, nhà thờ đạo có 17, lăng mộ có 22 còn lại là nhà ở, điểm lưu niệm, miếu, giếng cổ, từ chỉ …. Trong đó có 121 di tích  được Nhà nước xếp hạng; gồm 18 di tích cấp quốc gia và 103 di tích cấp tỉnh.

Với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa, từ năm 2015 đến nay toàn huyện có 16 di tích được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động xã hội hóa được trên 18 tỷ đồng chiếm 90% tổng kinh phí tu bổ di tích; gồm chùa Linh Gióng xã Đồng Tân; Lăng Vân Cẩm xã Đông Lỗ; Đình Hà Nội xã Đại Thành; Chùa Linh Quang xã Hương Lâm; Nhà bia Nội Đống Mú xã Hoàng Vân; Lăng Dinh Hương xã Đức Thắng; Lăng Họ Hà xã Đoan Bái; Đình Quyền xã Ngọc Sơn; Chùa Hữu Định xã Quang Minh; Đình Ngọ Xá xã Châu Minh; Đình Đa Hội xã Hợp Thịnh.

Việc xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Các nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp và kinh phí do các nhà hảo tâm ủng hộ được quản lý chặt chẽ, đảm bảo được sử dụng đúng mục đích, các hạng mục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

Hải Yến – Phòng VH&TT.

Related Articles

Leave a Comment