25
Thứ 6, 09

Những kết quả xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm ở Trường MN Hoàng An

Công nghệ

Sau 5 năm thực hiện chuyên để xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, Trường MN Hoàng An đã thay đổi diện mạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Năm học 2018- 2019, nhà trường được xếp thứ 8/34 trường MN trong huyện Hiệp Hòa đánh dấu bước chuyển mình trong quá trình thực hiện chuyên đề về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục của trẻ và xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện để cộng đồng chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, phát triển năng lực cho trẻ.

Sau đây là các hình ảnh trong quá trình thực hiện chuyên đề

Hoạt động ngoài trời của trẻ

Trẻ chăm sóc rau để được giáo dục yêu lao động

Đa dạng các góc học tập của trẻ

Tăng cường hoạt động trải nghiệm để trẻ phát triển năng lực cho trẻ

Các giờ học giúp trẻ nâng cao kiến thức

Trong mùa dịch covid-19, mọi hoạt động được duy trì

Giúp nông dân giải thoát khoai lang trong mùa dịch, xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng

Tập huấn về dinh dưỡng nâng cao sức khỏe chăm sóc trẻ

Sinh hoạt chuyên môn nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên

Chuyên đề được đánh giá hàng năm để rút kinh nghiệm

Phương Nam