Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Công an xã không chính quy và những giá trị không thể phủ nhận

Công an xã không chính quy và những giá trị không thể phủ nhận

Đăng bởi Nguyễn Chí Tuệ

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (10/10/1950- 10/10/2020)  của lực lượng Công an xã không chính quy, tuy đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả, phương tiện làm việc thiếu thốn, kinh phí hoạt động còn rất hạn chế, lực lượng Công an xã luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam, đóng góp nhiều thành tựu tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; cùng toàn Đảng, toàn dân công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước.

Lực lượng Công an xã ra đời khi Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 438 NV/NĐ ngày 10/10/1950 về “Tổ chức Ban Công an xã”. Thực tế đã khẳng định lực lượng Công an xã trực tiếp gần dân nhất, nắm và giải quyết tình hình an ninh, trật tự nhanh nhất tại cộng đồng dân cư. Luật Công an nhân dân năm 2005 quy định tại Điều 17 Công an xã là một cấp trọng hệ thống tổ chức của Công an  dân Việt nam  và xác định “Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên tráchlàm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân xã và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên”. Luật CAND sửa đổi năm 2014 Quy định tại Điều 4: Vị trí, cơ cấu của Công an nhân dân “Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân và Công an xã”; Điều 16 quy định Công an xã là một cấp trong hệ thống tổ chức Của Công an nhân dân Việt Nam.

Trưởng Công an các xã, thị trấn huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang

Luật CAND sửa đổi năm 2018 tiếp tục quy định “Công an xã là một bộ phận trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam”, điều này đã chứng minh được tầm quan trọng của lực lượng công an xã trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang đã và đang tăng cường, nâng cao năng lực, chất lượng công tác. Tất cả các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, thôn, xóm đều có Công an xã gồm Trưởng, Phó Công an và Công an viên trực tiếp thực thi pháp luật. Công an xã được tập huấn nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, hiểu biết xã hội, giải quyết công việc thấu tình đạt lý, từ đó là chỗ dựa tin cậy cho quần chúng Nhân dân và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với chức năng và 14 nhiệm vụ được giao, Công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình và quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện ma tuý, cảm áchoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Giữ vững vai trò là nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, lực lượng Công an xã đã thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những phần tử xấu, những đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn. Có thể khẳng định chắc chắn rằng lực lượng Công an xã Bán chuyên trách đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

Đồng chí La Văn Cường Phó Chủ tịch UBND xã, nguyên trưởng Công an xã Xuân Cẩm- Hiệp Hòa

          Hiện nay, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương về Đề án “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Công an tỉnh Bắc Giang đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, chủ động rà soát, làm việc trực tiếp với cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện nhằm sắp xếp, bố trí lực lượng Công an xã bán chuyên trách vào các chức danh phù hợp, làm cơ sở để điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tính đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 100% Công chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là chủ trương hợp lòng dân, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT hiện nay. Từ khi triển khai bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, tình hình ANCT, TTATXH tại địa bàn các xã ở Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra các vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT ở địa phương.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được thực hiện nề nếp, bài bản, hiệu quả hơn, đặc biệt là việc tiếp nhận, giải quyết và hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân được thuận lợi, các vụ việc xảy ra tại địa bàn cơ sở được tiếp nhận giải quyết kịp thời, triệt để, đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh phức tạp. Công tác trao đổi, phối hợp với các đội nghiệp vụ được chặt chẽ, thống nhất và thường xuyên hơn.

Những kết quả đã đạt được lực lượng Công an xã đã tạo được uy tín, hình ảnh đẹp đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tại địa bàn cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Hình ảnh người chiến sĩ áo xanh đã trở nên quen thuộc, gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương, được người dân giúp đỡ đùm bọc, phát huy đúng phương châm “xã bám cơ sở” của Bộ Công an.

Có kết quả công tác nêu trên của lực lượng Công an chính quy  là kế thừa kết quả đảm bảo ANTT của lực lượng không chính quy đã đạt được  và lực lượng đó vẫn tiếp tục đồng hành sát cánh. Trong suy nghĩ và hành động của nhân dân địa phương đó là ghi nhận kết quả bước đầu của lực lượng Công an chính quy và luôn khẳng định không thể phủ nhận công lao của Lực lượng Công an không chính quy đã cống hiến.

Chí Tuệ

Bài liên quan

Gửi bình luận