Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Công an tỉnh xây dựng mô hình điểm” Công an xã, Phường, Thị trấn gắn bó, thân thiện và phục vụ nhân dân”

Công an tỉnh xây dựng mô hình điểm” Công an xã, Phường, Thị trấn gắn bó, thân thiện và phục vụ nhân dân”

Đăng bởi Nguyễn Chí Tuệ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang về xây dựng mô hình điểm “Công an thân thiện” ở xã, phường, thị trấn. Ngày 05/11/2021 Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 340/KH-CAT-XDPTBVANTQ về xây dựng mô hình điểm “Công an xã, phường, thị trấn tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” với mục tiêu là xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, hướng đến sự hài lòng của tổ chức và Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở với tinh thần “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.

Việc xây dựng mô hình điểm cần bám sát vào 02 nội dung chính đó là: (1) Đối với hoạt động của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn cần đảm bảo các yếu tố về cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc gần gũi, văn minh, thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; đảm bảo công khai minh bạch các thủ tục hành chính và kết quả giải quyết các vụ việc về ANTT; tổ chức hoạt động của lực lượng Công an cấp xã theo hướng gắn bó, thân thiện, trách nhiệm, hiệu quả, an ninh, an toàn, an dân tại địa bàn cơ sở. (2) Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã cần chú trọng xây dựng hình ảnh người đứng đầu cấp ủy, Trưởng Công an cấp xã thực sự gương mẫu, tận tụy, gắn bó, thân thiện và có trách nhiệm với Nhân dân; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở văn minh, tận tụy, gắn bó, thân thiện và có trách nhiệm với Nhân dân.

Để công tác triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm đảm bảo thiết thực, hiệu quả cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của lực lượng, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, tổ chức chính trị -xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Công an các đơn vị, địa phương phải xác định đây làm nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh nói chung và Công an xã, phường, thị trấn nói riêng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh Người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đẹp trong lòng Nhân dân.

Để thống nhất, hiệu quả trong triển khai thực hiện, Công an tỉnh đã lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Công an xã, phường, thị trấn tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại Công an xã Hợp Đức (huyện Tân Yên), Công an thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam), Công an phường Trần Phú (thành phố Bắc Giang).

Trung tá Trần Quốc Phong – Trưởng Công an phường Trần Phú báo cáo thực trạng, khó khăn, vướng mắc
của địa phương và kiến nghị, đề xuất khi triển khai xây dựng mô hình điểm trên địa bàn phường

Thời gian triển khai thực hiện mô hình được thực hiện từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2022. Sau một năm triển khai thực hiện, Công an tỉnh sẽ tổ chức đánh giá kết quả hoạt động mô hình và chỉ đạo nhân rộng, triển khai thực hiện mô hình “Công an xã, phường, thị trấn tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”  trên phạm vi toàn tỉnh vào năm 2023.
Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Lục Nam, Tân Yên, thành phố Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị được lựa chọn xây dựng mô hình điểm cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu của Kế hoạch số 340/KH-CAT-XDPTBVANTQ đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định./.

Công an tỉnh Bắc Giang

Bài liên quan

Gửi bình luận