Trang chủ Tin Tức Công an 13 xã huyện Hiệp Hòa triển khai công tác đăng ký xe theo Thông tư 15/2022/TT-BCA

Công an 13 xã huyện Hiệp Hòa triển khai công tác đăng ký xe theo Thông tư 15/2022/TT-BCA

Đăng bởi BTV 3

Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe ô tô cho Công an cấp huyện, đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho Công an cấp xã.

Thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BCA, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức rà soát lắp đặt đường truyền, trang bị cơ sở vật chất, các trang thiết bị máy tính, máy in… đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã thực hiện được công tác đăng ký xe từ ngày 21/5/2022.

Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho Công an cấp xã có số lượng trung bình 03 năm liền kề gần nhất, đã đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 01 năm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn cấp xã (trừ các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; các thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở và cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở). Trên địa bàn tỉnh có 49 xã đủ điều kiện thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy gồm:

– Huyện Lạng Giang gồm 03 xã (Hương Sơn, Tân Hưng, Tiên Lục) .

– Huyện Tân Yên gồm 04 xã (Cao Xá, Ngọc Thiện, Song Vân, Việt Ngọc, Ngọc Vân).

– Huyện Hiệp Hòa gồm 13 xã (Bắc Lý, Châu Minh, Danh Thắng, Hương Lâm, Hợp Thịnh, Lương Phong, Mai Trung, Mai Đình, Ngọc Sơn, Thường Thắng, Xuân Cẩm, Đoan Bái, Đông Lỗ).

– Huyện Yên Dũng gồm 01 xã (Yên Lư).

– Huyện Lục Ngạn gồm 14 xã (Phượng Sơn, Quý Sơn, Trù Hựu, Nam Dương, Tân Lập, Kiên Thành, Kiên Lao, Thanh Hải, Biên Sơn, Hồng Giang, Giáp Sơn, Tân Quang, Biển Động, Tân Sơn).

– Huyện Lục Nam gồm 04 xã (Bảo Đài, Bảo Sơn, Chu Điện, Tam Dị).

– Huyện Việt Yên gồm 07 xã, thị trấn (Hương Mai, Nếnh, Quang Châu, Quảng Minh, Tiên Sơn, Trung Sơn, Việt Tiến).

– Huyện Sơn Động gồm 02 xã (Vĩnh An, Đại Sơn).

Đối vớ xe ô tô: Nhân dân có nơi thường trú trên địa bàn sẽ đến Công an các huyện để đăng ký, cấp biển số (Địa bàn thành phố Bắc Giang đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông) .

Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện): Nhân dân tại 49 xã, thị trấn nêu trên đến trụ sở Công an xã, thị trấn nơi thường cư trú để đăng ký; đối với các xã, phường, thị trấn còn lại đăng ký tại Công an các huyện, thành phố nơi thường trú.

Công an Bắc Giang

Bài liên quan

Gửi bình luận