thợ xây dựng

Quy định giờ làm việc mùa đông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tin Tức

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản quy định giờ làm việc mùa đông 2018 của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Ảnh minh họa

Theo văn bản này được thực hiện từ ngày 16-10-2018 đến ngày 15-4-2019

 Cụ thể:

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

BBT