thợ xây dựng

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tin Tức

Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức “Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” giữa Công an huyện Hiệp Hòa, UBND thị trấn Thắng, UBND xã Đức Thắng với Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên; giữa Công an huyện Hiệp Hòa, UBND xã Hoàng An với trường THPT Hiệp Hòa số 4.

Theo đó, các đơn vị ký kết trao đổi thông tin, phối hợp trong bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; an toàn xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về y tế; đảm bảo an ninh học đường, giúp môi trường giáo dục trong nhà trường lành mạnh, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh giảng dạy và học tập; đảm bảo an ninh trật tự cho người bệnh, người nhà người bệnh và cho cán bộ y tế.

 

Việc ký kết phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Phương Nhung