thợ xây dựng

Ngân hàng Chính sách XH huyện triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng trên địa bàn huyện

Tin Tức

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hòa đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại điện HĐQT NHCSXH huyện triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng trên địa bàn huyện.

Theo đó, thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng cấp huyện và cấp xã; công tác đối chiếu, phân loại nợ vay được triển khai đồng bộ đến toàn thể cán bộ NHCSXH, các tổ chức CT-XH nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, Ban giảm nghèo, trưởng thôn, Tổ TK&VV và 100% khách hàng vay vốn. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/12/2018.
Vừa qua, NHCSXH huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đối chiếu, phân loại nợ đến các đoàn thể huyện nhận ủy thác và đơn vị xã Danh Thắng – đơn vị làm thí điểm. Tại hội nghị đã tiến hành bàn bạc, thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện đồng thời NHCSXH huyện hướng dẫn việc thực hiện đối chiếu, phân loại nợ theo trình tự quy định. Hội nghị đã thống nhất triển khai thực hiện thí điểm tại xã Danh Thắng vào ngày 5/8/2018. Sau đó sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện đến 100% khách hàng vay vốn.
Tại từng thôn và từng Tổ TK&VV sẽ thành lập các Tổ đối chiếu nợ và Tổ phân loại nợ. Công tác tổ chức đối chiếu nợ bao gồm đối chiếu nợ gốc (nợ trong hạn, nợ quá hạn, nợ đang được khoanh) và đối chiếu nợ lãi (toàn bộ số lãi mà hộ vay chưa trả NHCSXH bao gồm: Lãi trong hạn, lãi quá hạn, lãi các khoản nợ đang khoanh và lãi ân hạn). Công tác phân loại nợ gồm: Nợ trong hạn, nợ quá hạn và nợ đang được khoanh. Sau đối chiếu thực hiện phân loại nợ chi tiết đối với từng khoản vay của khách hàng một cách khách quan, trung thực.
Để công tác triển khai đối chiếu, phân loại nợ đảm báo đúng kế hoạch và mục đích đề ra, NHCSXH huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo đến hộ vay vốn việc đối chiếu, phân loại nợ về thời gian, địa điểm và các giấy tờ như: Sổ vay vốn, Hợp đồng tín dụng hoặc các giấy tờ nhận nợ có liên quan, phiếu giao dịch, biên lai thu lãi kỳ gần nhất và các giấy tờ liên quan khác (nếu có). Qua công tác đối chiếu, phân loại nợ sẽ đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện để từ đó có những giải pháp tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động Tổ TK&VV, chất lượng hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện.

NGUYỄN THỊ NGỌC- Hội LHPN Huyện